Portefeuillemanagement

Wilt u kansen benutten om uw vastgoedportefeuille te verbeteren? Met een strategische analyse van de vastgoedportefeuille ontdekt u welke verbeterpunten er zijn. Bij dit proces is het belangrijk om alle betrokkenen rond de tafel te krijgen. bbn heeft ruime ervaring hiermee en kan dit proces voor u organiseren.

We gebruiken een analysemethodiek waarbij alle relevante invalshoeken aandacht krijgen. Deze methodiek brengt de sterktes en zwaktes van uw vastgoedportefeuille aan het licht. In overleg met u stellen we het perspectief van elk object vast; consolideren, investeren, afstoten of slopen. We helpen u verstandige keuzes te maken en leggen deze vast in een leesbaar portefeuilleplan.

Kennismaken?

Maarten Pullen
Maarten Pullen
planontwikkeling & advies
Mail Maarten
06 - 20 81 86 53
Meer over Maarten