Sportaccommodaties

Een goede sportaccommodatie, waarin mensen zich thuis voelen, inspireert en draagt bij aan gezondheid en verbinding in de buurt.

Sporthallen, zwembaden, kunstijsbanen en buitensportlocaties leggen een aanzienlijk beslag op de gemeentelijke begroting. Het bieden van goede faciliteiten voor alle gebruikers, binnen de beschikbare budgetten, is een kunst op zich. Het maken van verbinding tussen sportaccommodaties en andere maatschappelijke en/of commerciële functies in een multifunctionele accommodatie kan de exploitatie verbeteren. Onze adviseurs helpen deze verbinding te maken.

De Routekaart Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed biedt kansen om het gebruik van huidige sportaccommodaties te heroverwegen en de businesscase te verbeteren. Wij kennen het proces en bouwen samen met opdrachtgevers aan duurzame, goed gebruikte accommodaties met een meerwaarde voor de buurt.

We zijn ervan overtuigd dat het beste resultaat ontstaat door participatie, door buiten de kaders te kijken en door te denken in kansen en mogelijkheden, maar vooral door te luisteren.

Met behulp van workshops begeleiden we het proces van het ontdekken en beschrijven van de wensen, het ontwikkelen van een visie en de daarbij behorende doelen. We brengen kennis in over gebruik, (sport)inrichting, ontwerp, aanbesteding, bouw, exploitatie, onderhoud en beheer. Zo realiseren we samen met opdrachtgevers duurzame sportaccommodaties met maatschappelijke meerwaarde.

Bas Fukken

sectormanager overheid

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.