Vastgoedadvies en -beleid/De route naar 2050

Heeft u een vastgoedportefeuille waarin de gebouwen sterk verschillen wat betreft functie, omvang en leeftijd? Wij helpen u de bestaande portefeuille duidelijk in beeld te brengen en de ambities qua functie en duurzaamheid te vertalen naar een gewenste portefeuille. Dit doen we door de verschillende scenario’s te beschrijven, waarbij we de financiële gevolgen in de tijd laten zien. We denken mee over de participatie tijdens het proces en berekenen de kostprijsdekkende huur.

Ambities op het gebied van CO2-reductie, circulariteit, natuur-inclusiviteit en klimaatadaptatie stellen nieuwe eisen aan uw portefeuille. De opgave is groot, maar er is vaak niet direct voldoende budget om deze te realiseren. We helpen u te bepalen op welke manier u uw beschikbare budget zo efficiënt mogelijk kunt besteden. Bij welke panden is verduurzaming nuttig en effectief? Is het slimmer om projectmatig te verduurzamen of tijdens onderhoudsmomenten <duurzaam onderhoud en beheer>?

Onze aanpak, die is beschreven in de whitepaper ‘Slim verduurzamen van de gemeentelijke (vastgoed)portefeuille’, laat zien hoe gemeenten met de VNG-routekaart concrete stappen kunnen maken naar CO2 neutraliteit in 2050. Het volgen van de stappen geeft grip op de opgave en zorgt voor draagvlak bij afdelingen binnen de gemeente, de gebruikers en de omgeving.

Kennismaken?

Bas Fukken
Bas Fukken
sectormanager overheid
Mail Bas
06 - 20 49 32 21
Meer over Bas