Vastgoedadvies en -beleid/De route naar 2050

In veel vastgoedportefeuilles verschillen de gebouwen sterk wat betreft functie, omvang en leeftijd. Wij helpen bestaande portefeuilles duidelijk in beeld te brengen en de ambities qua functie en duurzaamheid te vertalen naar de gewenste vastgoedportefeuille. Dit doen we door verschillende scenario’s te beschrijven waarbij we de financiële gevolgen in de tijd laten zien. We denken mee over participatie tijdens het proces en berekenen de kostprijsdekkende huur.

Ambities op het gebied van CO2-reductie, circulariteit, natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie stellen nieuwe eisen aan vastgoedportefeuilles. De opgave is groot, maar vaak is er niet direct voldoende budget om deze te realiseren. We helpen bij het bepalen op welke manier een beschikbaar budget zo efficiënt mogelijk wordt besteed. Bij welke panden is verduurzaming nuttig en effectief? Is het slimmer om projectmatig te verduurzamen of tijdens onderhoudsmomenten?

Onze aanpak, beschreven in de whitepaper ‘Slim verduurzamen van de gemeentelijke (vastgoed)portefeuille’, laat zien hoe gemeenten met de VNG-routekaart concrete stappen kunnen maken naar CO2 neutraliteit in 2050. Het volgen van de stappen geeft grip op de opgave en zorgt voor draagvlak binnen de gemeente, de gebruikers en in de omgeving.

Bas Fukken

sectormanager overheid

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.