Theater, poppodium, concertzaal, filmtheater

Elk cultureel podium vraagt om een unieke combinatie van akoestiek, techniek, logistiek en horeca. Bij nieuwbouw, vernieuwing of verduurzaming van een theater of ander podiumgebouw onderzoeken we achtereenvolgens:

  • het culturele concept;
  • de benodigde faciliteiten;
  • het benodigde budget;
  • de haalbaarheid van de plannen.

De programmering vormt de kern van dit onderzoek.  Wat is het doel en de visie, wat zijn de verwachte bezoekersaantallen en in welke frequentie? Hoe bieden we de bezoeker een optimale beleving, een gastvrije ontvangst en probleemloos functionerende techniek.

Samen met de opdrachtgever en gebruikers van het gebouw verkennen we alle eisen en wensen en de mogelijke oplossingen. We ondersteunen bij het vormgeven van de concrete plannen voor het gebouw en bij het gebruik ervan. We kijken naar de impact van de locatie, horeca, techniek (klimaat, akoestiek, licht, geluid, toneelmechanica) en ‘backstage’ voorzieningen. We denken mee, stellen scherpe vragen en komen met goede voorstellen – waarbij de exploitatie van het gebouw altijd centraal staat.

De gezamenlijk ontwikkelde visie met de bijbehorende businesscase vertalen we vervolgens samen in een Programma van Eisen (PvE). Op basis van dit PvE begeleiden we ontwerp en realisatie binnen het vooraf bepaalde budget naar een gebouw met maximale mogelijkheden en veel draagvlak.

Jacqueline van der Horst

planontwikkeling & advies

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.