Life Cycle Costing

De beste financiële beslissingen worden genomen vanuit het perspectief van de hele levensduur van het vastgoed. Met het maken van levensduurberekeningen helpen de adviseurs van bbn bij het nemen van deze belangrijke beslissingen.

Levensduurkosten
Nauwkeurig sturen op het beschikbare budget voor de investeringskosten van een project is belangrijk. Nog verstandiger is het om te sturen op de integrale levensduurkosten. Dit kan met zogeheten Life Cycle Costing (LCC) berekeningen. Deze berekeningen geven inzicht in de investerings- en exploitatiekosten tijdens de hele levensduur van het vastgoed.

De juiste financiële beslissing
De adviseurs van bbn rekenen de levensduurkosten van vastgoed door en maken de kosten inzichtelijk. Meestal worden er meerdere varianten uitgerekend. Zo is in een oogopslag duidelijk:

  • of renovatie of nieuwbouw de beste keuze is;
  • het effect van specifieke materiaalkeuzen;
  • de financiële uitkomst van de duurzaamheidsambities;
  • de gevolgen van andere specifieke wensen.

Per variant geven de LCC berekeningen inzicht in de investerings- en exploitatiekosten in een bepaalde tijdsperiode.

Altijd actueel
De adviseurs van bbn volgen alle stappen van het ontwerpproces en kunnen de LCC-berekening continu actualiseren. Zo is er op elk gewenst moment een up-to-date financieel overzicht van de vastgoed investeringsvraag.

Erwin Aleman

bouwkostenmanagement

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.