Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Belegger
  4.  » Planontwikkeling

Planontwikkeling

Steeds meer investeerders en beleggers nemen zelf het initiatief tot vastgoedontwikkeling. bbn adviseurs zorgt voor de complete projectorganisatie of voor onderdelen ervan.

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever zorgt bbn voor een gestructureerd proces, een haalbare business case en voor hoge kwaliteit van het eindproduct. De dagelijkse aansturing van het ontwikkelproces is bij bbn in handen van ervaren ontwikkelaars en projectmanagers. 

We doorzien de belangen van alle partijen en we stellen oplossingen voor die goed zijn voor de opdrachtgever, maar die ook gedragen worden door de andere betrokkenen. 

bbn adviseurs zorgt voor:

  • bestemmingsplan procedures
  • technische planontwikkeling
  • aansturing van ontwerpproces inclusief vergunningen
  • het afstemmen van de wensen van betrokken partijen, eindgebruikers en huurders
  • financieel en technisch haalbare plannen
  • kwaliteit van het opgeleverde project

Vragen?