Proces- en projectmanagement

Grote belangen, veel stakeholders en een politiek bestuurlijke context; dat is de wereld van de projectmanager.

Daarbij heeft de projectmanager ook te maken met de inzet van ontwerpers, specialisten en allerlei belangengroepen. In dit krachtenveld stuurt onze projectmanager gebiedsontwikkeling. Hij of zij houdt de kikkers in de kruiwagen en beweegt vastberaden naar het doel.

Flexibel sturen met het doel duidelijk voor ogen, dat is onze missie.

Bij zijn of haar werk kan de projectmanager gebruikmaken van de andere specialisten van bbn. Onze planeconomen, planners, juristen en civiel technische medewerkers leveren samen met de projectmanager een compleet managementproduct.

Kennismaken?

Peter Wieman
Peter Wieman
afdelingsmanager planontwikkeling & advies
Mail Peter
06 - 53 81 20 18
Meer over Peter