Bibliotheek en Centrum voor cultuureducatie

De bibliotheek is de best gebruikte voorziening op het gebied van cultuur en welzijn. Bibliotheken zitten midden in een transformatieproces waarbij ze een grotere maatschappelijke rol krijgen, naast de bestaande activiteiten zoals het uitlenen van boeken.

Centra voor cultuureducatie en amateurkunst zoals muziekscholen, centra voor kunstzinnige vorming en volksuniversiteiten bevinden zich eveneens in een periode van veranderingen. Vaak zien zij zich geconfronteerd met opgelegde bezuinigingen. Dit heeft gevolgen voor de organisatie, het cursusaanbod, de werkwijze en de huisvesting.

Programma

Zowel bibliotheken als centra voor cultuureducatie heroverwegen hun eigen identiteit en de mogelijkheden voor verandering van het programma. Zo’n heroverweging is een avontuurlijk proces en verandering van het programma vraagt ook om aanpassing van de huisvesting. Vanuit bbn denken we mee, stellen we scherpe vragen en brengen we ervaring uit andere projecten in.

Huisvesting

Aanpassing van de huisvesting kan nieuwbouw betekenen, een verhuizing of een verbouwing. Een mogelijke oplossing kan het delen van het onderdak met een andere (culturele) organisatie zijn, voor verrijking van het aanbod, het delen van voorzieningen, de benodigde hoeveelheid ruimte en de bemensing. Vanuit de gemeentelijke routekaart verduurzaming moet de huisvesting ook verduurzamen. De transformatie biedt een kans iets voor de gemeenschap te doen en tegelijkertijd iets voor het milieu.  

Een visie ontwikkelen

Voor de bibliotheek én voor het centrum voor cultuureducatie kunnen we samen met u een visie ontwikkelen met een bijbehorende businesscase. Wanneer de visie is goedgekeurd, vertalen we deze in een Programma van Eisen. Aansluitend kunnen we ontwerp en realisatie begeleiden binnen het vooraf bepaalde budget. Daarbij wegen zowel de investering als de exploitatie mee.

Jacqueline van der Horst

planontwikkeling & advies

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.