Duurzaam huisvestingsadvies

Huisvestingsvraagstukken gaan vaak gepaard met veranderingen in ambitie of organisatie. Al die veranderingen stellen telkens nieuwe eisen aan de huisvesting. Gebouwen laten zich niet in een handomdraai aanpassen aan een nieuwe situatie. Hoe is het mogelijk ook in de toekomst te voorzien in duurzame en passende huisvesting?

Soms denken opdrachtgevers dat duurzame ambities niet passen binnen het budget. Duurzame investeringen leveren namelijk vaak pas later in de levensduur van het project waarde op. De adviseurs van bbn kunnen deze toegevoegde waarde al in de beginfase van een project duidelijk maken.

Zodra de ambities bekend zijn, vertalen we ze naar specifieke en meetbare eisen in het Programma van Eisen.

Onze kostendeskundigen geven inzicht in de kosten en opbrengsten, zowel financieel als maatschappelijk. Door te rekenen met kosten én opbrengsten ontstaat een eerlijk beeld van de meerwaarde van investeringen.

Onze huisvestingsadviseurs leggen een gezonde basis voor een huisvestingsvraagstuk. Dit doen ze met conceptuele begeleiding en door kennis van het bedrijfsproces te verbinden met het bouwproces.

Michaela Brethauer

afdelingsmanager proces- en projectmanagement

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.