Duurzaam huisvestingsadvies

Huisvestingsvraagstukken gaan vaak gepaard met veranderingen in ambitie of organisatie. Al die veranderingen stellen telkens nieuwe eisen aan de huisvesting. Gebouwen laten zich niet in een handomdraai aanpassen aan een nieuwe situatie. Hoe kunt u ook in de toekomst voorzien in duurzame en passende huisvesting?

Misschien denkt u dat uw duurzame ambities niet passen binnen uw budget, omdat duurzaamheid vaak pas later in de levensduur van het project waarde oplevert. De adviseurs van bbn kunnen deze toegevoegde waarde al in de beginfase van een project inzichtelijk maken.

Zodra de ambities duidelijk zijn, vertalen we ze naar specifieke en meetbare eisen in het Programma van Eisen.

Onze kostendeskundigen maken de kosten en opbrengsten (zowel financieel als maatschappelijk) inzichtelijk. Door te rekenen met kosten én opbrengsten krijgt u een eerlijk beeld van de meerwaarde.

Onze huisvestingsadviseurs leggen een gezonde basis voor uw huisvestingsvraagstuk, door conceptuele begeleiding te leveren en door kennis van uw proces met het bouwproces te verbinden.

Kennismaken?

Michaela Brethauer
Michaela Brethauer
afdelingsmanager proces- en projectmanagement
Mail Michaela
06 -12 69 40 13
Meer over Michaela