Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een complex en langdurig proces. Tijdens de ontwikkeling veranderen de marktomstandigheden en inzichten.

Onze procesmanagers en specialisten kennen dit proces en gaan er strategisch mee om. We managen gebiedsontwikkeling naar hedendaagse inzichten. De tijd dat een ontwerp tien jaar later tot in detail werd uitgevoerd ligt ver achter ons. We werken vanuit een visie en hebben daarbij een globaal eindbeeld voor ogen.

De procesmanagers en specialisten van bbn zijn koersvast en flexibel tegelijkertijd.

We geven leiding aan het proces met kennis van zaken. We kennen de belanghebbenden en investeren veel tijd en energie in samenwerking. Onze planeconomen geven op elk moment een helder beeld van de financiële stand en het verwachte eindresultaat. We weten hoe we moeten sturen om het beste resultaat te bereiken voor onze opdrachtgevers.

Kennismaken?

Maarten Pullen
Maarten Pullen
planontwikkeling & advies
Mail Maarten
06 - 20 81 86 53
Meer over Maarten