Bouwlogistiek en BLVC-plan

Algemene bouwplaatskosten (ABK) vormen een substantieel onderdeel in elke begroting. bbn berekent deze kosten nauwkeurig, op basis van een opgestelde planning en inzicht in de bouwlogistiek en omgeving.

Onze specialisten beschikken over jarenlange werkervaring bij aannemingsbedrijven. Hun kennis en ervaring benutten ze om de juiste bouwlogistiek, bouwmethode en fasering te kiezen. Ze richten de bouwplaats optimaal in en stellen een uitvoeringsplanning op. Al deze gegevens worden verwerkt in een overzichtelijke ABK-begroting.

BLVC-plan

Behalve inzicht geven in bouwlogistiek, stellen onze specialisten BLVC-plannen op. Bouwen is risicovol en heeft een grote invloed op de omgeving. Blijft de omgeving goed bereikbaar? Is deze veilig en leefbaar? En hoe wordt er communiceert over de plannen?  Voor de start van de bouw wordt de impact van een project op de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied onderzocht. Er wordt gekeken naar de werktijden en geluidsnormen en de veiligheidseisen zoals de bouwveiligheidszone worden omschreven.

Doordat onze adviseurs in een vroeg stadium een beeld vormen van het volledige bouwproces, kunnen ze de omgevingsrisico’s goed inschatten. De risico’s beschrijven ze in een leesbaar BLVC-plan. Het BLVC-plan geeft inzicht in de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie rondom de bouwplaats, ruim voordat het bouwen begint.

Het BLVC-plan wordt vóór de bouwaanvraag opgesteld en kan daarom mee als een van de contractstukken bij de bouwaanvraag

Jean Paul van Gaalen

bouwkostenmanagement

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.