Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Bouwkostenmanagement
  4.  » Planning en bouwlogistiek

Planning en bouwlogistiek

De algemene bouwplaatskosten (ABK) vormen een substantieel onderdeel in elke begroting. bbn berekent deze kosten nauwkeurig.

We doen dat op basis van een gedegen inzicht in de bouwlogistiek en de planning. Onze eigen specialisten zetten hun jarenlange ervaring bij aannemingsbedrijven in om de bouwlogistiek en fasering te kiezen, de bouwplaats in te richten, kranen te selecteren en een uitvoeringsplanning op te stellen. Deze gegevens worden verwerkt in een ABK-begroting.

Doordat we ons in een vroeg stadium een beeld vormen van het bouwproces, kunnen we de omgevingsrisico’s goed inschatten wat betreft de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Deze risico’s vertalen we in een plan voor de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC-plan).

Vragen?
Jean Paul van Gaalen

Jean Paul van Gaalen