Duurzaam onderhoud en beheer

Nieuwe technieken voor installaties en verduurzamen volgen elkaar razendsnel op. Onze specialisten,  mensen met een bouwkundige- en installatietechnische achtergrond, volgen dit op de voet. Waar nodig en mogelijk passen we nieuwe technieken toe in de praktijk.

De duurzame doelstelling voor vastgoed is een energie- of CO₂ neutrale vastgoedportefeuille tussen 2040 of 2050, afhankelijk van de ambities van de vastgoedeigenaar. De komende jaren gaan we hier met onze opdrachtgevers intensief mee aan de slag. In deze samenwerking zoeken we stapsgewijs naar innovatieve oplossingen om de doelstellingen van de opdrachtgever te behalen.

Bij onze advisering gebruiken we onder meer de Routekaart Verduurzaming en de door onszelf ontwikkelde Quickscan Duurzaamheid.

Routekaart Verduurzaming

Het Klimaatakkoord heeft als doel dat Nederland in 2030 haar CO2-uitstoot met 49 procent heeft verminderd en in 2050 met 95 procent. Ook is besloten dat de Groningse gaskraan dichtgaat en dat we in 2050 van het gas af zijn. Dit betekent dat de warmte-infrastructuur vervangen moet worden en dat heeft grote invloed op de verduurzamingsplannen van gemeentelijk vastgoed.

Voor gemeenten is dit akkoord vertaald in een routekaart voor het verduurzamen van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. Vanuit bbn adviseren we gemeenten met een aanpak om beide doelen te behalen op een manier die zo min mogelijk extra werk kost. In de whitepaper ‘Verduurzamen gemeentelijk vastgoed’ lees je meer over onze aanpak.

Naast maatschappelijk vastgoed, adviseren we ook bij het verduurzamen van commercieel vastgoed. Een slimme manier om bestaand vastgoed te verduurzamen is door de maatregelen op te nemen in een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP). Een meerjarenonderhoudsplan is bij uitstek geschikt om verduurzaming technisch maar ook financieel inzichtelijk te maken. bbn adviseurs beschikt over diverse tools om meerjarenonderhoud en verduurzamen inzichtelijk te maken en met elkaar te verweven.

Circulair MJOP

De Aanbestedingswet dwingt gemeenten via wetten, normen en vergunningenstelsels om circulair te gaan aanbesteden bij vastgoedprojecten.

In de whitepaper ‘Verduurzamen gemeentelijk vastgoed’ vind je een tijdlijn met vereisten voor circulair aanbesteden.

In de whitepaper ‘Rekenen aan restwaarde’  lees je meer over circulariteit bij bouwprojecten.

Henri van den Berg

afdelingsmanager vastgoedmanagement

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.