Vastgoednota gemeente Haarlem

Afdeling Vastgoed van de gemeente Haarlem staat voor een belangrijke opgave: de doorontwikkeling naar een professionele vastgoedorganisatie die vanuit een regierol het vastgoedbeheer uitvoert. Bbn adviseurs ondersteunt de gemeente hierin door het opstellen van een vastgoednota.

De vastgoednota draagt bij aan de wens tot verdere professionalisering van afdeling Vastgoed. De afdeling wil meer ‘in control’ komen en het vastgoedmanagement op een meer adequate manier uitvoeren. Het opstellen van een vastgoednota is hierin een belangrijke stap. In de nota is een herijkt beleidskader voor vastgoedmanagement geschetst. Eerst zijn de bestaande beleidsregels geïnventariseerd, waarna de regels waar nodig zijn aangescherpt. Ook worden concrete stappen genoemd om te komen tot de gewenste eindsituatie: samen sturen op vastgoed, met én voor het college en de raad.

Facts and figures

Meer van een bbn bebouwde wereld