Audit service- en mutatieonderhoud

Een gemiddelde woningcorporatie met 5.200 woningen geeft al gauw 3 à 4 miljoen euro per jaar uit aan service- en mutatieonderhoud.

Duizenden ‘bonnetjes’, van elk een paar honderd euro, tellen op tot een groot bedrag. De werkzaamheden worden uitgevoerd door geselecteerde aannemers en de begeleiding door de corporatie vindt vaak op afstand plaats. Grootscheepse controle is ondoenlijk. bbn heeft een doordachte audit ontwikkeld.

Corporaties maakten kennis met de audit service- en mutatieonderhoud en ontdekten dat er 25% op de uitgaven kon worden bespaard.

Het is een doordachte methodiek waarbij een volstrekt willekeurige selectie van 1% van de service- en mutatieaanvragen wordt gecontroleerd. De audits worden uitgevoerd door onafhankelijke inspecteurs die werken volgens een vaste procedure. De audit geeft inzicht in de kwaliteit van het proces en de besparingsmogelijkheden.

Kennismaken?

Jos Brouwer
Jos Brouwer
vastgoedmanagement
Mail Jos
06 - 53 39 25 73
Meer over Jos