Selecteer een pagina

Project foto:
Gemeentehuis Velsen

Vastgoed is een kapitaalintensief productiemiddel. U vraagt zich af of de inzet van uw middelen effectief is.

Welke gebouwen dragen bij aan uw doelstellingen en welke niet? Deze vraag bepaalt waar u gaat investeren en welke gebouwen u het beste kunt afstoten. Om goede beslissingen te kunnen nemen, hebt u behoefte aan overzicht en inzicht.

Wij zetten onze ervaring in om met u een vastgoedstrategie te ontwikkelen die werkt.

Wij begeleiden u bij de strategische doorlichting van de vastgoedportefeuille en het portefeuillemanagement. Wij stellen samen met u het strategische huisvestingsplan IHP of LTHP op, benchmarken de performance van uw portefeuille en uw organisatie.

Vragen?
Maarten Pullen

Maarten Pullen

afdelingsmanager strategie voor gebouw en gebied

mw.pullen@bbn.nl

06 - 20 81 86 53

Meer over Maarten

Vastgoed is een kapitaalintensief productiemiddel. U vraagt zich af of de inzet van uw middelen effectief is.

Welke gebouwen dragen bij aan uw doelstellingen en welke niet? Deze vraag bepaalt waar u gaat investeren en welke gebouwen u het beste kunt afstoten. Om goede beslissingen te kunnen nemen, hebt u behoefte aan overzicht en inzicht.

Wij zetten onze ervaring in om met u een vastgoedstrategie te ontwikkelen die werkt.

Wij begeleiden u bij de strategische doorlichting van de vastgoedportefeuille en het portefeuillemanagement. Wij stellen samen met u het strategische huisvestingsplan IHP of LTHP op, benchmarken de performance van uw portefeuille en uw organisatie.

Vragen?
Maarten Pullen

Maarten Pullen

afdelingsmanager strategie voor gebouw en gebied

mw.pullen@bbn.nl

06 - 20 81 86 53

Meer over Maarten