Haalbaarheids- en locatieonderzoek

Speelt er een idee om een nieuw gebouw te realiseren? Zijn de wensen in grote lijnen bekend?

Dan borrelt de vraag op of het plan ook echt gerealiseerd kan worden. Wegen de kosten op tegen de opbrengsten? Hoeveel ruimte is er nodig? Zijn de benodigde vierkante meters te realiseren en past het in de tijd? En waar moet het gebeuren?

Met een locatie- en/of haalbaarheidsonderzoek inventariseren we alle uitgangspunten voor het project en brengen deze samenhangend voor een opdrachtgever in kaart.

Te beginnen met locatie, locatie, locatie. Bereikbaarheid, ligging ten opzichte van de doelgroep, afmetingen van de kavel, prijs, beschikbaarheid, uitbreidingsmogelijkheden, gevolgen voor de organisatie. De locatiekeuze is cruciaal en vraagt draagvlak bij directie, medezeggenschap, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Wij helpen bij het inventariseren van alle criteria en bij het opstellen van een advies.

Een globaal Programma van Eisen verkent de toekomstige meerwaarde van een gebouw en de benodigde oppervlakte. Het levert ook de basis voor een grondige doorrekening van de kosten en de opbrengsten. We maken een rapport met daarin een heldere analyse en advies over de haalbaarheid van de plannen; een basis voor besluitvorming door de directie en de toezichthouders.

Michaela Brethauer

afdelingsmanager proces- en projectmanagement

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.