Select Page
  1. Home
  2.  » Overheid

Geef je
maatschappelijke plannen
de ruimte

Bekijk onze informatie op maat

Project foto:
Petruskerk Vught

Voor de overheid werken wij aan uiteenlopende maatschappelijke opgaven, voor een duurzame samenleving. Of het nu gaat om de woningbouwopgave, het optimaliseren van uw portefeuille, het huisvesten van uw eigen organisatie of het voorzieningenaanbod in uw gemeente. Overal in Nederland helpen wij de overheid met behoud en (her-)ontwikkeling van gebouwen en gebieden van goede kwaliteit.

Elke opgave begint met een heldere visie op toekomstig ruimtegebruik, dus met een sterk concept. Dit ontwikkelen we in samenspraak met alle stakeholders. Daarna vertalen we de visie in een programma van eisen met een haalbare businesscase. Maar daar houdt ons werk niet op. Wij zijn pas tevreden als het eindresultaat is bereikt. Bij de start van een nieuw begin. Als de plannen de ruimte hebben gekregen en we een verbetering hebben bereikt voor onze samenleving. Daar gaan wij voor! U toch ook?

Kennismaken?

Bas Fukken

Bas Fukken

De overheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. Het vormgeven van deze missie vraagt overal in Nederland om gebouwen en gebieden van goede kwaliteit.

Elk bouwproces begint met een heldere visie op toekomstig ruimtegebruik, dus met een sterk concept. Dit ontwikkelen we in samenspraak met de opdrachtgever. Daarna vertalen we de visie in een programma van eisen en een businesscase voor gebiedsontwikkeling, renovatie of nieuwbouw.

bbn biedt een breed palet aan diensten:

• Haalbaarheidsstudies en visievorming
• Vastgoed- en huisvestingsadvies
• Proces- en projectmanagement
• Directievoering en toezicht
• Portefeuillemanagement en -beheer

We begeleiden elke opdrachtgever met plezier en toewijding tijdens het hele bouwproces, van visievorming tot en met exploitatie.

Vragen?
Bas Fukken

Bas Fukken