Voor de overheid werken we aan uiteenlopende maatschappelijke opgaven, voor een duurzame samenleving. Of het nu gaat om de woningbouwopgave, het optimaliseren van vastgoedportefeuilles, het huisvesten van organisaties of het voorzieningenaanbod in een gemeente. Overal in Nederland helpen we de overheid met behoud en (her-)ontwikkeling van gebouwen en gebieden van goede kwaliteit.

Elke opgave begint met een heldere visie op toekomstig ruimtegebruik, dus met een sterk concept. Dit ontwikkelen we in samenspraak met alle belanghebbenden. Daarna vertalen we de visie in een programma van eisen met een haalbare businesscase. Maar daar houdt ons werk niet op. We zijn pas tevreden als het eindresultaat is bereikt. Bij de start van een nieuw begin. Als de plannen de ruimte hebben gekregen en een verbetering is bereikt voor onze samenleving. Daar gaan we voor, samen met onze opdrachtgevers!

Kennismaken?

Bas Fukken
Bas Fukken
sectormanager overheid
Mail Bas
06 - 20 49 32 21
Meer over Bas