Voor de overheid werken wij aan uiteenlopende maatschappelijke opgaven, voor een duurzame samenleving. Of het nu gaat om de woningbouwopgave, het optimaliseren van uw portefeuille, het huisvesten van uw eigen organisatie of het voorzieningenaanbod in uw gemeente. Overal in Nederland helpen wij de overheid met behoud en (her-)ontwikkeling van gebouwen en gebieden van goede kwaliteit.

Elke opgave begint met een heldere visie op toekomstig ruimtegebruik, dus met een sterk concept. Dit ontwikkelen we in samenspraak met alle stakeholders. Daarna vertalen we de visie in een programma van eisen met een haalbare businesscase. Maar daar houdt ons werk niet op. Wij zijn pas tevreden als het eindresultaat is bereikt. Bij de start van een nieuw begin. Als de plannen de ruimte hebben gekregen en we een verbetering hebben bereikt voor onze samenleving. Daar gaan wij voor! U toch ook?

Kennismaken?

Bas Fukken
Bas Fukken
sectormanager overheid
Mail Bas
06 - 20 49 32 21
Meer over Bas