Duurzame onderwijshuisvesting

bbn beschikt over ruime ervaring met het realiseren van duurzame huisvesting voor onderwijsorganisaties. We kennen de eisen voor Frisse scholen en we ondersteunen bij duurzame aanbestedingen. Het door bbn ontwikkelde rekenmodel ‘Verduurzaming scholen’ geeft onderwijsorganisaties snel inzicht in de kosten van duurzaamheidsmaatregelen.

Frisse Scholen

Een frisse school is een gebouw voor (basis- of voortgezet) onderwijs met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. We adviseren hoe scholen de eisen voor ‘Frisse scholen, klasse A, B en C’ het beste kunnen opnemen in het Programma van Eisen (PvE). Ook berekenen we welke investering nodig is om aan de wettelijke vereisten van Frisse Scholen te voldoen.

Duurzaam aanbesteden

Met duurzaam aanbesteden bedoelen we de selectie van een duurzame aannemer, architect, installateur of andere dienstverleners. We nemen duurzaamheid standaard mee in de gunningscriteria van een aanbesteding en zorgen ervoor dat het een meetbaar onderdeel wordt. Ook helpen we bij het creëren van commitment op bestuurlijk niveau zodat iedereen betrokken is bij het belang van duurzaam aanbesteden.

Met nauw toezicht in de fase van uitvoering garanderen we dat het eindresultaat voldoet aan alle wettelijke eisen én aan de duurzame ambities van een onderwijsorganisatie.

Bereken de kosten van verduurzamen via het Rekenmodel Verduurzaming scholen.

Michaela Brethauer

afdelingsmanager proces- en projectmanagement

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.