Planeconomie

Een grondexploitatie is een complexe financiële analyse van een langdurig proces vol onzekerheden.

Investeringen en opbrengsten worden berekend en in de tijd gezet. Jaar op jaar zijn er echter altijd grote ontwikkelingen. Het plangebied wordt groter of kleiner, de markt verandert met gevolgen voor kosten en opbrengsten, afdrachten en wetgeving ontwikkelen zich. Wij maken een betrouwbare begroting van de grondexploitatie (GREX).

Wij comprimeren onze GREX tot overzichtelijke management-informatie. Begrijpelijk opgeschreven met duidelijke schema’s en tabellen.

Grondexploitaties bevatten zeer veel getallen en hebben daardoor nogal eens de neiging om te ontaarden in een onoverzichtelijke cijferbrij. Wij werken in een slim ontwikkeld systeem en kunnen op elk abstractieniveau communiceren.

Kennismaken?

Maarten Pullen
Maarten Pullen
planontwikkeling & advies
Mail Maarten
06 - 20 81 86 53
Meer over Maarten