Onze visie op duurzaamheid

Bouwen aan een wereld waarin het morgen ook fijn leven is
Bij bbn is duurzaamheid een vanzelfsprekendheid. Zorgen dragen voor mens en milieu doen we vanuit ons hart en met ons hoofd. We bouwen aan een wereld waarin het fijn leven is. Voor onszelf en voor toekomstige generaties.

Op deze 3 pijlers is onze duurzame ambitie gebouwd:

Duurzame Energie:
We jagen duurzame energieoplossingen aan en remmen het gebruik van fossiele brandstoffen af. We werken aan energie-efficiënte gebouwen en zetten zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen in.

Leefbaar Gebouw & Gebied:
We creëren gebouwen en omgevingen waarin het voor mensen prettig leven is. Zowel vandaag als in de toekomst. In leefbare gebouwen en gebieden ervaren mensen meer veiligheid, mentale en fysieke gezondheid, comfort, toegankelijkheid en biodiversiteit.

Circulaire Economie:
We omarmen de transitie naar een circulaire economie, waarin grondstoffen worden hergebruikt en afval tot een minimum wordt beperkt. We stimuleren het gebruik van duurzame materialen, het ontwerpen voor demontage en recycling, en het implementeren van circulaire businessmodellen.

Lees meer >>

Alles wat we doen, is gebouwd op deze 3 pijlers. Met als doel om de wereld schoner en gezonder te maken. In 2021 zijn we begonnen met het rapporteren van onze duurzame prestaties in ons jaarverslag. We monitoren onze totale koolstofvoetafdruk en streven naar vermindering hiervan. In 2022 zijn we een bijzondere samenwerking aangegaan met ECOTree, waardoor we geleidelijk onze emissies compenseren. In de onderstaande tabel ziet u wat onze totale CO₂-uitstoot is en wat we moeten doen om tegen 2025 CO₂-neutraal te zijn. We lopen dus voor op schema! 

Duurzaam handelen doen we samen. Alleen met ú kunnen we forse stappen zetten richting een wereld waarin het morgen ook fijn leven is. Neem daarom contact op met uw bbn-contactpersoon om te ontdekken wat we voor u kunnen betekenen. We helpen graag om de maximale waarde uit uw projecten te halen. Of het nu gaat om het behalen van de hoogst mogelijke certificering, het realiseren van de laagste MPG-score of gewoon het meedenken en maken van de slimste keuzes.

bbn. Een betere wereld vol mogelijkheden

Sustainable Development Goals (SDG’s)

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen bestaan uit 17 doelen die in 2030 van de wereld een betere plek moeten maken. We hebben ons geïdentificeerd met zes SDG’s, waarvan we ons het meeste bij betrokken voelen en omdat we hier via onze activiteiten de meeste impact op kunnen hebben. Hoe we met onze pijlers aan de SDG’s bijdragen is terug te lezen in onze jaarverslagen:

Jaarverslag Duurzaamheid 2020

Jaarverslag Duurzaamheid 2021

Jaarverslag Duurzaamheid 2022

Jaarverslag Duurzaamheid 2023

Waardevolle projecten

Dit vinden wij ook belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.