Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Bouwkostenmanagement
  4.  » Inzicht in bouwkosten

Inzicht in bouwkosten

Onze activiteiten als bouwkostenmanager beginnen bijna altijd met het opstellen van een begroting. Daarmee geven we inzicht in de verwachte bouwkosten.

Onze begrotingen zijn betrouwbaar. We kennen de markt door en door, hebben duizenden kengetallen paraat en actualiseren onze kennis voortdurend. Wij besteden veel aandacht aan de leesbaarheid van de begroting, zodat onze opdrachtgevers begrijpen waar het geld ‘in gaat zitten’.

Wij zijn in staat om een begroting zo in te richten, dat je begrijpt wat je leest en weet waarop je kunt sturen.

Doordat we dat al tientallen jaren doen, weten we precies hoe we de begroting moeten inrichten als communicatie instrument. Daarmee helpen we de opdrachtgever en het ontwerpteam om te sturen; op kwaliteit, rendement en duurzaamheid.

Vragen?
Gerwin Matijssen

Gerwin Matijssen