NEN 2580 metingen

De huurwaarde van een gebouw wordt bepaald door de verhuurbare vloeroppervlakte en door de gebruiksoppervlakte. NEN 2580 is de Nederlandse norm voor het berekenen van deze oppervlakten.

bbn heeft ruim 20 jaar ervaring met het opstellen van NEN 2580 metingen. Adviseurs stellen een rapport op met heldere tekeningen en meetstaten.

NEN 2580 certificaat

Na een oppervlaktemeting geven we een certificaat af. Dit certificaat biedt zekerheid over de oppervlakten. Als lid van de Branchevereniging Vm2 mag bbn deze certificaten verstrekken.

Mark Bruin

afdelingsmanager bouwkostenmanagement

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.