Ketensamenwerking

Ketenintegratie biedt kansen. In theorie zijn er veel voordelen. Partijen gaan langdurig met elkaar samenwerken en bereiken gezamenlijk resultaat.

Versnippering tegengaan, faalkosten reduceren, klantwaarde verhogen, marge verbeteren; het zijn potentiële resultaten die bereikbaar zijn in een goed begeleid proces. Het succes voor de corporatie is echter niet vanzelfsprekend. Toyota vond de ketenintegratie uit, maar verlaagde ook telkens de prijzen voor leveranciers.

Iemand moet de rol van de deskundige pakken. Wij pakken die rol.

Bij ketenintegratie binnen corporaties gaan wij ook op zoek naar de meerwaarde, naar co-makership, efficiënte bedrijfsvoering en kostenbesparing. Wij geloven er in, maar zijn niet naïef. Wij brengen kennis in van bouwkostenmanagement, bouwlogistiek en risicomanagement.

Rinald van der Wal

proces- en projectmanagement

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.