Route CO2 neutraal in 2050

Verduurzamen is een kwestie van een lange adem. Zeker als het om een vastgoedportefeuille gaat waarin de gebouwen sterk van elkaar verschillen wat betreft functie, omvang en leeftijd. Vaak zijn de ambities groot maar ontbreekt het aan voldoende budget om deze ambities te realiseren. Daarom is het belangrijk het beschikbare budget zo goed mogelijk te besteden tijdens onderhoudsmomenten. Dat kan door eerst energie te steken in panden waarvan de organisatie zeker weet dat ze die nog lange tijd in portefeuille wil houden.  

In onze whitepaper ‘Slim verduurzamen van de gemeentelijke (vastgoed)portefeuille’ is de gemeentelijke routekaart van VNG samen met onze benadering van verduurzamen vertaald naar een aantal concrete stappen waardoor CO2 neutraal in 2050 haalbaar wordt. Deze stappen zijn erop ingericht dat we steeds meer grip krijgen op de opgave en met monitoring inzicht krijgen op de voortgang van de verduurzaming. Ook besteden we aandacht aan de gemeentelijke organisatie en hoe de routekaart verankerd wordt bij vastgoed, technisch beheer, financiën, programma’s en projecten.   

Waardevolle projecten

Dit vinden wij ook belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.