Planning en RO-procedures

In de gebiedsontwikkeling lopen ontwerpprocessen, juridische processen, draagvlak processen en fysieke processen parallel.

En dat dan ook weer per fase! De planners van bbn inventariseren alle stappen die moeten worden gezet en brengen overzicht in de doorlooptijden en de onderlinge samenhang. Zij kunnen dat helder visualiseren en verschaffen daarmee inzicht aan het procesmanagement en de betrokkenen bij het project.

Wanneer wij complexe processen helder en begrijpelijk visualiseren met een integrale planning, begrijpt iedereen de samenhang.

Een integrale planning is een levend document. Tijdens de looptijd van het project veranderen de omstandigheden en treden nieuwe spelers toe. Wij plannen de activiteiten voor het komende jaar nauwkeurig en geven op een globaler niveau inzicht in de verdere toekomst.

Maarten Pullen

sectormanager overheid

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.