Monumenten

Nederland omvat een schat aan cultureel erfgoed. Van molens, boerderijen tot en met oude kloosters, allemaal gebouwen met grote waarde op cultuurhistorisch gebied. Het in stand houden, restaureren en verduurzamen ervan vraagt om specifieke kennis en vooral interesse in dit vakgebied. Voor het beheer van monumenten bieden wij onderstaande diensten aan:

  • Subsidies voorbereiden en aanvragen;
  • Duurzaamheidsadviezen voor monumenten;
  • Projectbegeleiding bij renovaties en onderhoud;
  • Opstellen technische werkomschrijvingen;
  • Uitvoeren bouwtechnische opname;
  • Directievoering- en toezicht;
  • Kostenbegrotingen opstellen;
  • Meerjarenonderhoudsplan opstellen.

Kijk voor duurzaamheidsadviezen ook op de website van het Nationaal Restauratiefonds:
https://www.restauratiefonds.nl/duurzaamheidsadvies-monumenten

Henri van den Berg

afdelingsmanager vastgoedmanagement

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.