Productiegebouw en distributiecentrum

Uw organisatie stelt duidelijke eisen aan de omgeving. Een centrale ligging, een goede bereikbaarheid en de afmetingen van het bouwterrein bepalen de locatiekeuze.

Uw werkproces en de locatie bepalen de lay-out van een gebouw. In overleg met u stellen wij vast welke organisatieprincipes leidend zullen zijn bij het ontwerp van een productielijn of distributieproces in de nieuwe situatie. Dat vormt de basis voor de lay-out die we samen maken. Vervolgens leggen wij de prestatiespecificaties vast in een Programma van Eisen.

U kent uw proces. Wij kennen het bouwproces en de bouwwereld en helpen u om de kansen van nieuwbouw optimaal te benutten.

bbn is in staat u tijdens het hele bouwproces te begeleiden en u te ontzorgen. Wij kunnen de rol van ontwikkelaar overnemen en ervoor zorgen dat een nieuw gebouw op het juiste moment geheel volgens uw wensen wordt gebouwd en opgeleverd. Wij kunnen echter ook samen met u op zoek naar geschikt aanbod in de markt.

Rinald van der Wal

proces- en projectmanagement

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.