Select Page

Huisvestingsadvies

Huisvestingsadvies

Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam

Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam

Het veertig jaar oude gebouw van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is toe aan vernieuwing. De bibliotheek en gemeente Rotterdam werken nauw samen om er een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor alle Rotterdammers te realiseren. bbn adviseurs is ingeschakeld als...

Aanbouw HPC Charlois, Rotterdam

Aanbouw HPC Charlois, Rotterdam

Het Praktijk College (HPC) Charlois is een praktijkschool van scholenstichting LMC-VO. De school staat in de Rotterdamse wijk Charlois. De bestaande school heeft een tekort aan ruimte en daarom is besloten de ruim 1.700 vierkante meter vloeroppervlakte uit te breiden...

Huis voor Bestuur en Cultuur Nijverdal

Huis voor Bestuur en Cultuur Nijverdal

In het Huis voor Cultuur en Bestuur zijn meerdere functies onder één dak bijeen gebracht, midden in het centrum van Nijverdal. Naast de uitbreiding van het bestaande gemeentehuis met een vergadercentrum, trouwzaal en een bestuursvleugel zijn er in het gebouw...

Multifunctionele Accommodatie Zijdelwaard, Uithoorn

Multifunctionele Accommodatie Zijdelwaard, Uithoorn

De wijk Zijdelwaard in Uithoorn krijgt een duurzame Multifunctionele Accommodatie (MFA) met een sporthal, een buurtkamer en ruimte voor kinderopvang. scenariostudiebbn adviseurs heeft de gemeente Uithoorn geholpen bij de scenariostudie voor het effectief gebruik van...

Business cases voor scholenstichting BOOR

Business cases voor scholenstichting BOOR

Stichting BOOR heeft veel schoolgebouwen die toe zijn aan vernieuwing. Voor de gemeente Rotterdam moet stichting BOOR voor al hun (ver)bouwplannen een business case aanleveren waarin de haalbaarheid van nieuwbouw of renovatie onderbouwd wordt. bbn adviseurs heeft voor...

Flexibele huisvesting zorglocatie, Vierhouten

Flexibele huisvesting zorglocatie, Vierhouten

Stichting Philadelphia Zorg staat voor een enorme opgave: er moet goede kwaliteit zorg én zorghuisvesting geleverd worden, terwijl de inkomsten dalen door de verslechterende conjunctuur. Samen met bbn adviseurs is Philadelphia erin geslaagd een haalbare businesscase...

Centrale huisvesting Landelijke Eenheid Nationale Politie

Centrale huisvesting Landelijke Eenheid Nationale Politie

De Landelijke Eenheid van de Nationale Politie is een continu veranderende organisatie waar specialisten op uiteenlopende vakgebieden werken. De organisatie is centraal gehuisvest in een gebouwencluster in Driebergen en enkele andere locaties. De gebouwen worden...

Ambtelijke huisvesting ABG-organisatie

Ambtelijke huisvesting ABG-organisatie

Sinds 1 januari 2016 werken de medewerkers van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen samen in één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie. De medewerkers zijn verspreid over de huidige drie gemeentekantoren. Optimaliseren van samenwerking over...

Mini-businesscases voor de politie

Mini-businesscases voor de politie

Het Politiedienstencentrum heeft bbn adviseurs gevraagd in korte tijd voor 21 gebouwen van de Nationale Politie een mini-businesscase op te stellen. De businesscases toetsen de ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid om de gebouwen op een (kosten)efficiënte...

Zwembad Veenweidebad Mijdrecht

Zwembad Veenweidebad Mijdrecht

De gemeenteraad van De Ronde Venen had besloten dat er binnen de gemeente een nieuw 3-badenzwembad moest worden gerealiseerd. Het uitgangspunt daarbij was dat het zwembad moest worden gerealiseerd op een centrale plek in de gemeente en primair bedoeld moest zijn voor...

KJC Heliomare en MFS te Heemskerk

KJC Heliomare en MFS te Heemskerk

In mei 2016 is aan 'De Velst' in Heemskerk de eerste paal de grond ingegaan voor de nieuwbouw van het Kind Jeugd Centrum (KJC) van Heliomare en de multifunctionele sportaccommodatie (MFS) van de gemeente Heemskerk. Het KJC/MFS maakte deel uit van de...

Projectmanagement huisvesting Philadelphia

Projectmanagement huisvesting Philadelphia

De afdeling huisvesting & facilitair van Stichting Philadelphia Zorg houdt zich bezig met het uitbreiden, verduurzamen en onderhoud van nieuwe en bestaande zorglocaties. Doel is het realiseren van huisvesting voor de bewoners en achterban die voelt als een thuis...

Multifunctionele accommodaties gemeente Veere

Multifunctionele accommodaties gemeente Veere

De gemeente Veere bekijkt de mogelijkheden van multifunctionele accommodaties (mfa's) in vier dorpskernen. Bij het uitwerken van de plannen stuurt de gemeente niet alleen op de bouw- en stichtingskosten maar neemt ze ook de kosten tijdens de hele gebruiksperiode mee....

Focus Filmtheater Arnhem

Focus Filmtheater Arnhem

De huidige huisvesting van Focus Filmtheater in de Korenbeurs in Arnhem voldoet zowel kwalitatief als kwantitatief niet meer aan de behoefte van het publiek. Het publiek vraagt om meer films met eigentijdse en onderscheidende faciliteiten. Gemeente Arnhem heeft daarom...

GPR toetsing 3 nieuwbouwlocaties St. Philadelphia Zorg Amersfoort

GPR toetsing 3 nieuwbouwlocaties St. Philadelphia Zorg Amersfoort

Stichting Philadelphia Zorg heeft een hoge duurzaamheidsambitie. Deze ambitie is opgenomen in het huisvestingskader van Philadelphia. In dit huisvestingskader geeft Philadelphia aan in te zetten op duurzaamheid in al zijn facetten met planet, people en prosperity als...

MFA De Korf te Leusden

MFA De Korf te Leusden

Gemeente Leusden herontwikkelt de komende jaren het centrumgebied. In dit centrumgebied ligt MFA De Korf met een horecagelegenheid met bowling en een feestzaal, een sporthal en een klein theater. Het gebouw wordt intern grondig verbouwd en verduurzaamd en de gevel...

Multifunctionele Accommodatie Zwammerdam

Multifunctionele Accommodatie Zwammerdam

Onderwijs, sport, sociale, culturele en maatschappelijke functies in Zwammerdam samen onder één nieuw dak. De gemeente Alphen aan den Rijn realiseert in Zwammerdam een Multifunctionele Accommodatie (MFA), op een locatie naast het clubhuis van de voetbalvereniging. De...

Bibliotheek en Muziekschool Katwijk

Bibliotheek en Muziekschool Katwijk

De gemeente Katwijk wil graag uitwerking geven aan de ambitie om in het centrum van Katwijk aan Zee een kern-overstijgende functie te realiseren met daarin culturele, educatieve of toeristische voorzieningen zoals de Bibliotheek en de Muziekschool. Ook andere partijen...

Transformatie kantoor naar onderwijsgebouw in Hoofddorp

Transformatie kantoor naar onderwijsgebouw in Hoofddorp

ROC Airport College te Hoofddorp heeft zeer sterk groeiende opleidingen. Het College heeft eind 2017 besloten vanaf maart 2018 de opleidingen Logistiek voor een periode van in ieder geval 5 jaar te huisvesten in een nabijgelegen kantoorpand met bedrijfsruimte. De...

Nieuwe huisvesting Hogeschool iPabo te Alkmaar

Nieuwe huisvesting Hogeschool iPabo te Alkmaar

iPabo is een hogeschool voor Pabo-onderwijs met vestigingen in Amsterdam en Alkmaar. Omdat de huisvesting van de vestiging in Alkmaar niet meer voldeed, heeft iPabo een ander gebouw aangekocht. Dit voormalige kantoorgebouw is gekozen uit een aantal opties, vanwege de...

Vastgoednota gemeente Haarlem

Vastgoednota gemeente Haarlem

Afdeling Vastgoed van de gemeente Haarlem staat voor een belangrijke opgave: de doorontwikkeling naar een professionele vastgoedorganisatie die vanuit een regierol het vastgoedbeheer uitvoert. Bbn adviseurs ondersteunt de gemeente hierin door het opstellen van een...

Vlekkenplannen en kostenraming cellencomplexen Politie Amsterdam

Vlekkenplannen en kostenraming cellencomplexen Politie Amsterdam

De drie cellencomplexen van de nationale politie in Amsterdam hebben een hoge bezettingsgraad, en daarbij is de logistiek van intake, onderzoek en vertrek kritisch bij het effectief gebruik van de gebouwen. Vanwege de hoge druk, nieuwe inzichten en aankomende...

Flexibele huisvesting op locatie Vierhouten

Flexibele huisvesting op locatie Vierhouten

Stichting Philadelphia Zorg is voornemens om op zeer korte termijn flexibele huisvesting te realiseren op haar locatie te Vierhouten. De huisvesting bestaat uit 2 gebouwen op hetzelfde terrein met in totaal 24 wooneenheden. Philadelphia heeft voor het...

Vastgoedorganisatie gemeente Waalwijk

Vastgoedorganisatie gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk wil haar processen rondom het eigen vastgoed verbeteren om inzicht en transparantie in de prestaties van het vastgoed te krijgen. Dit stelt het College en de Raad in staat om haar besluitende en toetsende taken goed uit voeren. 1e Kadernota vastgoed:...

Sport en maatschappelijke accommodaties in Uithoorn

Sport en maatschappelijke accommodaties in Uithoorn

In de gemeente Uithoorn is in 2017 gekozen voor vernieuwing van de sport- en maatschappelijke accommodaties. Een scenariostudie en de adviezen van bbn hielpen de gemeente tot een beslissing te komen in de dit complexe dossier. renovatie of nieuwbouw?De wijken...

Businesscases Politiebureau

Businesscases Politiebureau

De Landelijke Politie heeft een grote vastgoedopgave te realiseren. Per district worden verschillende businesscases onderzocht om te kunnen besluiten welke projecten gerealiseerd worden. Door bbn zijn verschillende businesscases opgesteld. Onderzoek naar opties Op...

Huisvestingskader Philadelphia

Huisvestingskader Philadelphia

Voor en met Philadelphia heeft bbn adviseurs een nieuw Huisvestingskader opgesteld. Daarin zijn alle ambities, doelstellingen en functionele, technische en ruimtelijke eisen benoemd die Philadelphia stelt aan de huisvesting voor zes doelgroepen. De input voor het...

Kantoor NN Veluwsepoort Ede

Kantoor NN Veluwsepoort Ede

Nationale Nederlanden besloot om op de locatie minder oppervlak te huren. In verband met leegstand werd 2/3 van de locatie niet meer afgenomen. Het resterende deel is verbouwd om weer up- to- date te zijn en om met meer mensen per m2 te kunnen (flex)werken. Dezelfde...

Reactor Instituut Delft

Reactor Instituut Delft

De huisvesting van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) wordt gereorganiseerd van 5 naar 3 locaties. Het Reactor instituut Delft is één van deze gebouwen en moet als gevolg hiervan opnieuw ingericht worden. bbn adviseurs heeft een PvE opgesteld dat de...

Huisvesting ABT Velp

Huisvesting ABT Velp

Voor grote veranderingen binnen een bedrijf, is draagvlak vanuit de werknemers onmisbaar. bbn adviseurs heeft de opdracht om werknemers van ABT te begeleiden in de transitie naar een nieuwe manier van werken, succesvol in gang gezet. Het project centraal ABT...

Huisvesting scholen Rijswijk

Huisvesting scholen Rijswijk

Vanwege een recente brand in het schoolgebouw van het Rembrandtkwartier, hebben de J.H. Snijdersschool en de Godfried Bomansschool tijdelijke huisvesting moeten vinden in het schoolgebouw aan de Burgemeester Elsenlaan te Rijswijk. Dit schoolgebouw moest binnen een...

Revalidatiekliniek De Plataan, Sevagram te Heerlen

Revalidatiekliniek De Plataan, Sevagram te Heerlen

Cofinimmo, een Belgische belegger, kreeg de mogelijkheid een te renoveren revalidatiekliniek van Sevagram te kopen. Na renovatie wordt de revalidatiekliniek voor 15 jaar verhuurd aan Sevagram. Sevagram heeft een omvattend plan opgesteld voor de renovatie van haar...

Wellantcollege Utrecht

Wellantcollege Utrecht

Het Wellantcollege vernieuwt de komende jaren op een aantal locaties haar onderwijsgebouwen voor vmbo en mbo. Zij heeft ervoor gekozen om deze projecten te realiseren met een UAV-GC contract. Daartoe heeft zij een gestandaardiseerd Programma van Eisen op laten stellen...

Huisvesting gemeente Woerden

Huisvesting gemeente Woerden

De gemeente Woerden is gehuisvest in een verouderd gebouw aan de Blekerijlaan te Woerden. Een situatie die, gezien de staat van het gebouw, niet veel langer houdbaar is. Mede om deze reden is de gemeente een traject gestart om de visie op de toekomstige gemeente en de...

Tragel Zorg, Terneuzen

Tragel Zorg, Terneuzen

Tragel Zorg biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking met als doel een goed leven. Goed leven kan alleen als er een netwerk van mensen om je heen staat. "Tragel" is een Zeeuws begrip dat "verbindingsweg" betekent. Het verwijst naar de...

‘s Heeren Loo West-Nederland

‘s Heeren Loo West-Nederland

‘s Heeren Loo is in Nederland één van de grootste aanbieders van ondersteuning aan mensen met lichte en ernstige beperkingen. Het aanbod is breed: van hulp bij zelfstandig wonen tot 24-uursopvang en van begeleiding bij werk tot intensieve behandeling. bbn-BOB Advies...

Theater aan de Parade te ‘s-Hertogenbosch

Theater aan de Parade te ‘s-Hertogenbosch

Het huidige gebouw van het Theater aan de Parade voldoet niet meer aan de eisen die inmiddels vanuit het gebruik en de beleving aan een theatergebouw worden gesteld. Op de bestaande locatie zal daarom een nieuw en toekomstbestendig theatergebouw worden gebouwd. bbn...

Advies eigendomssituatie theater De Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur

Advies eigendomssituatie theater De Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur

In Etten-Leur is men voornemens een nieuw theatergebouw op te richten ter vervanging van het huidige gebouw van De Nieuwe Nobelaer. Het nieuwe gebouw moet huisvesting gaan bieden aan onder andere het theater, de bibliotheek, de kunsteducatie en de kunstuitleen van...

Bluewater Energy Services Hoofddorp

Bluewater Energy Services Hoofddorp

bbn heeft het verhuismanagement uitgevoerd voor Bluewater Energy Services B.V. Zij zijn eind 2014 succesvol en probleemloos verhuisd van een traditionele, anonieme kantooromgeving naar een nieuw kantoorgebouw met open werkstructuur. De verhuismanager is intern...

Topsportcentrum De Koog Zaanstad

Topsportcentrum De Koog Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft als doel een nieuw topsportcentrum te realiseren op het sportpark De Koog. Het topsportcentrum zal onder andere een dubbele sporthal, horeca, ROC en een Sport Medisch Centrum huisvesten. De situering op het sportpark bij een logistiek...

Huisvesting Afval Service Oost Amsterdam

Huisvesting Afval Service Oost Amsterdam

bbn adviseurs is gevraagd mee te kijken in het project van het huisvestingsproject Afval Service Oost. Het project behelsde het gereedmaken van een nieuwe locatie voor het samenvoegen van verschillende afvaldiensten. Het project was steeds groter geworden bbn is...

Huisvesting Gemeente De Bilt

Huisvesting Gemeente De Bilt

De huidige huisvesting van de gemeente De Bilt is gedateerd en voldoet, naast de gewenste klimatologische eisen, niet aan de eisen van Het Nieuwe Werken. Door bbn is onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden om het gemeentehuis up to date te krijgen en ook...

Copernicus Scholengemeenschap Hoorn

Copernicus Scholengemeenschap Hoorn

Copernicus SG is een school voor mavo, havo en vwo. De school is gehuisvest in twee schoolgebouwen. Copernicus SG ondervindt hiervan hinder. De extra logistiek die twee gebouwen op deze afstand met zich meebrengt gaat ten koste van onderwijstijd, geeft...

Gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer

Op basis van een werplekanalyse voor de huisvesting van de Gemeente Zoetermeer door derden, heeft bbn adviseurs een inpassingsstudie verricht. Het resultaat moest bijdragen aan het vertrouwen dat het ruimtelijk programma gaat passen in het bestaande beschikbare gebouw...

Inrichting Scholen in de Kunst Amersfoort

Inrichting Scholen in de Kunst Amersfoort

De Scholen in de Kunst (SidK) neemt haar intrek in het multifunctioneel centrum Eemhuis gelegen aan het Eemplein in Amersfoort. Het Eemhuis werd in opdracht van de gemeente Amersfoort gerealiseerd. De bouw is in oktober 2010 van start gegaan, het gebouw is eind...

Centrumplan Krimpen aan de Lek

Centrumplan Krimpen aan de Lek

De gemeente Nederlek heeft een Structuurvisie opgesteld om de ruimtelijke structuur van de beide dorpen (Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek) te verbeteren. Bbn adviseurs is als projectmanager bij nagenoeg alle projecten daarin betrokken (geweest). Het dorp Krimpen aan...

Verbouwing gebiedskantoor aan de Hollywoodlaan 109b te Almere

Verbouwing gebiedskantoor aan de Hollywoodlaan 109b te Almere

De gemeente Almere heeft het initiatief genomen om gebruik te maken van een leegstaand schoolgebouw aan de Hollywoodlaan en deze te verbouwen en te gebruiken als gebiedskantoor. Een mooi voorbeeld van duurzaamheid. Met slechts minimale middelen en een krappe planning...

Onderwijscentrum Erasmus MC Rotterdam

Onderwijscentrum Erasmus MC Rotterdam

Het nieuwe onderwijscentrum van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam vormt het kloppend hart van de onderwijsfaciliteiten van de medische faculteit. Het onderwijsplein biedt inspirerende zelfstudie en ontmoetingsplekken voor studenten, promovendi en docenten....

Kantoor NautaDutilh Rotterdam

Kantoor NautaDutilh Rotterdam

In het prestigieuze Central District Rotterdam wordt het 125 meter hoge BREEAM “Excellent” kantoorcomplex “First Rotterdam” gerealiseerd. Voor de bovenste verdiepingen is onder de begeleiding van bbn adviseurs een inbouwpakket ontwikkeld dat als huisvesting gaat...

Gemeentehuis Neder-Betuwe

Gemeentehuis Neder-Betuwe

De gemeente Neder-Betuwe is in 2002 gevormd uit de voormalige gemeenten Kesteren, Dodewaard en Echteld. Het huidige gemeentehuis voldeed niet meer aan de wensen van het gemeentebestuur. Daarom is het gemeentehuis uitgebreid, gerenoveerd en daarbij tevens geschikt...

Faculteit Bouwkunde Delft

Faculteit Bouwkunde Delft

Het permanent huisvesten van de Faculteit Bouwkunde in het monumentale, voormalige hoofdgebouw van de TU Delft De uitdaging De faculteit Bouwkunde van de TU Delft is sinds 2008 gehuisvest in het monumentale, voormalige hoofdgebouw, gebouwd in de periode 1918 - 1923,...

Gemeentehuis Bergen

Gemeentehuis Bergen

De gemeente Bergen staat voor de uitdaging een duurzame en zo optimaal mogelijke oplossing te vinden voor de herhuisvesting van het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie en de brandweerkazerne. De gemeenteraad heeft het gebied Elkshove aangewezen als toekomstige...

Lange termijn huisvestingsplan O&O, Erasmus MC Rotterdam

Lange termijn huisvestingsplan O&O, Erasmus MC Rotterdam

Het Erasmus MC verandert zijn huisvesting de komende jaren ingrijpend. Naast grootschalige nieuwbouw ten behoeve van de zorgfunctie zullen de onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten (afdeling O&O) grondig gerenoveerd worden. O&O staat daarbij voor de uitdaging om...

Brandweerkazerne Moerdijk

Brandweerkazerne Moerdijk

Naar aanleiding van de grote brand bij Chemie-Pack in januari 2011 hebben de gemeente, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de bedrijven op industrieterrein Moerdijk de intentie uitgesproken om met elkaar een brandweerkazerne met 24-uurs bezetting te...

Brandweerkazerne Oranjepark te Dordrecht

Brandweerkazerne Oranjepark te Dordrecht

De regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid was tot medio 2011 volledig gehuisvest op locatie Oranjepark te Dordrecht. Met de oplevering van de nieuwe brandweerkazerne op het Leerpark te Dordrecht is het personeel en materieel van de regionale brandweer verdeeld over de...

Gemeentehuis Voerendaal

Gemeentehuis Voerendaal

In december 2010 is een groot deel van het gemeentehuis van Voerendaal door een brand verwoest. Alleen de bestuursvleugel is bespaard gebleven. Noodgedwongen was een deel van de gemeentelijke organisatie elders ondergebracht. De gemeente Voerendaal heeft op dezelfde...

Zorgorganisatie Cardia Den Haag

Zorgorganisatie Cardia Den Haag

Cardia is een zorginstelling voor ouderen in Den Haag en omgeving. Momenteel bieden zij zorg en huisvesting aan ca. 300 cliënten verspreid over drie locaties. Cardia heeft de ambitie om te groeien naar een zorgorganisatie voor ca. 600 cliënten en 8 tot 10 locaties in...

Toekomstperspectief Gymzalen Dordrecht

Toekomstperspectief Gymzalen Dordrecht

De toekomst van het bewegingsonderwijs in beeld Voor de gemeente Dordrecht bestond onvoldoende inzicht in de toekomst van het bewegingsonderwijs. Het onderzoek van bbn is de basis om gericht keuze te maken. Inzicht in bezit en mogelijkheden Het vastgoedbedrijf van de...

Politieacademie Binckhorst Den Haag

Politieacademie Binckhorst Den Haag

Regiopolitie Haaglanden is in het eerste decennium na de eeuwwisseling gekenmerkt door een aanzienlijke groei van het aantal jonge politiemensen. Om te voorzien in voldoende onderwijsruimten, heeft het korps samen met de Politieacademie (voorheen LSOP) het pand in de...

Nieuwbouw kantoorcomplex Scholtens Groep Wognum

Nieuwbouw kantoorcomplex Scholtens Groep Wognum

BREEAM Duurzaamheidsadvies Voor het nieuwbouwkantoor 2e Cluster van de Scholtensgroep te Wognum is Scholtensprojecten een BREEAM-NL Nieuwbouw traject ingegaan om een gebouw te realiseren met het BREEAM Duurzaamheidslabel. BREEAM analyse onderhoudsgemak en...

Sportpark De Meerpaal / MFA Houten

Sportpark De Meerpaal / MFA Houten

Het nieuwe sport- en werklandschap Meerpaal moest gebruikt gaan worden door verschillende gebruikers. Het clubgebouw gaat, naast Hockeyclub Houten, de Handbalvereniging Houten en honkbalvereniging Houten Dragons ingezet worden voor onderwijsdoeleinden en naschoolse...

Cultuurcluster Homburg Campus Cuijk

Cultuurcluster Homburg Campus Cuijk

Onderwijs en cultuur zijn functies die prima bij elkaar passen. Als er ook mogelijkheden zijn om dit op een beschikbare locatie te combineren, is dat een kans die het waard is om te benutten. Elke combinatie heeft een programma en een vorm In een locatiestudie...