Design Museum ‘s-Hertogenbosch

Het Design Museum in ’s-Hertogenbosch gaat verhuizen naar de Citadelhof en zal daar een nieuw, hoogwaardig en duurzaam gebouw krijgen. Met de herhuisvesting wil de gemeente het museum de ruimte geven zich verder door te ontwikkelen als een museum van nationaal belang. De verhuizing van het museum geeft bovendien een belangrijke impuls aan de gebiedsontwikkeling en de stedelijke dynamiek in het te herontwikkelen gebied de Bossche Delta.

Nieuwe typologie
In het nieuwe gebouw van het Design Museum Den Bosch zijn straks in één gebouw en tijdens één bezoek tentoonstellingen te zien en te ervaren waarbij uitersten elkaar ontmoeten. Het gaat zowel om het tonen van bijzondere en kostbare objecten in een beschermde tentoonstellingsomgeving als om kennisoverdracht over de rol van design in de cultuur van alledag, gepresenteerd in laagdrempelige en open opstellingen. De digitale wereld is daarbij geïntegreerd in de fysieke presentaties.

Haalbaarheid
In opdracht van de Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft bbn voor diverse scenario’s de bouw- en investeringskosten geraamd, waarmee de haalbaarheid van de nieuwe huisvesting kon worden onderbouwd. Vervolgens heeft bbn ook het Programma van Eisen voor de nieuwbouw opgesteld.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Omvang

ca. 6.000 m2 bvo (museum plus horeca- en kantoorfuncties)

Meer van een bbn bebouwde wereld