Whitepaper ‘Subsidies Cultureel Erfgoed’

Subsidiemogelijkheden en regelingen voor het conserveren en verbeteren van het cultureel erfgoed in Nederland

Onze gebouwde omgeving bestaat voor een groot deel uit historische en monumentale panden zoals kerkgebouwen, kastelen, molens en handelsgebouwen.

Herbestemmen, verduurzamen en restaureren zijn kernactiviteiten om deze gebouwen in stand te houden. Deze ingrepen brengen vaak hoge kosten met zich mee. Om het cultureel erfgoed in Nederland te conserveren en te verbeteren stelt de overheid diverse subsidiemogelijkheden beschikbaar. In deze whitepaper bespreken we de belangrijkste subsidies en de aanpak van bbn adviseurs voor het aanvragen van de subsidie.

Download hier de whitepaper