Definitie maatschappelijk vastgoed Voorhout

Het bepalen van de benodigde voorziening voor onderwijs, sport en cultuur bij een nieuwbouw wijk

In Voorhout wordt de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst gerealiseerd. Bij deze nieuwe wijk zijn ook maatschappelijke voorzieningen nodig. Er is een onderzoek naar het aantal leerlingen en twee scholen hebben gezamenlijk een aanvraag gedaan voor de realisatie van een nieuwe school (in de vorm van 2 dislocaties) met bijbehorende gymvoorziening.

bbn adviseurs is gevraagd om te inventariseren welke voorziening, ook vanuit de andere maatschappelijke invalshoeken, benodigd is op deze locatie.

Na het doorlezen van alle beschikbaar gestelde stukken, is met alle stakeholders gesproken; de ambtenaren, de projectleider van de ontwikkeling, de wethouders, de scholen, de ambtenaren van sportbeleid en MO, de sportraad en de muziekvereniging.

Naar aanleiding van deze gesprekken wordt een notitie opgezet met diverse scenario’s en de voor- en nadelen van deze scenario’s. Deze notitie wordt voorgelegd aan alle stakeholders. Tegelijkertijd wordt op hoofdlijnen bepaald wat de kosten van de scenario’s zijn. De notitie en de kostenbepaling worden gekoppeld en daaruit volgen de keuzes voor het college en/of de raad met daarbij een advies.

Facts and figures

Opdrachtgever

GR Werkorganisatie HLTsamen

Geleverde diensten

Meer van een bbn bebouwde wereld