Gemeentelijke gebouwen Texel

De gemeente Texel heeft bbn adviseurs gevraagd om te onderzoeken hoe de gemeente met haar gemeentelijke gebouwen kan inspelen op de nabije toekomst, rekening houdend met ontwikkelingen binnen de organisatie, andere manieren van werken en een veranderende omgeving.

De gemeente Texel heeft verschillende gebouwen in eigendom, waaronder het gemeentehuis, De Bolder en het gebouw van Gemeentewerken. Het gebruik hiervan is in de laatste jaren veranderd, en zal dat in de toekomst blijven doen. Denk aan hybride werken, ontwikkelingen bij De Bolder, samenwerking met andere organisaties en verduurzaming. Hoe kunnen de gebouwen het best inspelen op de toekomstige behoeften?

Om tot een gedragen antwoord op de vraagstelling te komen, zijn enkele stappen doorlopen. Eerst is informatie opgehaald over de achtergrond en kaders, hiermee zijn realistische varianten opgesteld. De varianten zijn opgesteld in de vorm van vlekkenplannen en ondersteunende tekst. Deze voorstellen zijn vervolgens vergeleken en op basis van de reacties is een voorkeursvariant opgesteld.

In het adviesrapport is de voorkeursvariant toegelicht en hoe hiertoe is gekomen. Het adviesrapport licht toe over geschikte locaties voor de verschillende organisaties, gedeeld ruimtegebruik, aantallen en typen werkplekken, vergaderruimtes, ondersteunende ruimten zoals de kantine, sfeer en verduurzaming. Het advies is beeldend vormgegeven als vlekkenplan.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Texel

Geleverde diensten

Omvang

ca. 9.000 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld