Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam

Het veertig jaar oude gebouw van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is toe aan vernieuwing. De bibliotheek en gemeente Rotterdam werken nauw samen om er een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor alle Rotterdammers te realiseren. bbn adviseurs is ingeschakeld als huisvestingsadviseur en bouwkostenmanager voor dit project waarbij het bestaande gebouw van 25.000 m2 vanaf het betonnen casco opnieuw en duurzaam wordt opgebouwd.

Ontmoetingsplek

De bibliotheek wordt een laagdrempelige ontmoetingsplek voor álle Rotterdammers. Het gebouw krijgt een brede maatschappelijke functie. Behalve voor het lenen van boeken komen mensen steeds vaker naar een bibliotheek voor maatschappelijke functies als gezondheidszorg of hulp voor laaggeletterden. “We gaan van collectie naar connectie, naar een Huiskamer van de Stad waar inwoners graag komen en trots op kunnen zijn,” vertelt Rien van der Sluijs, als projectmanager verantwoordelijk voor een goed verloop van de vernieuwing. “De achterzijde van het gebouw krijgt een parkachtige uitstraling. Bezoekers kunnen daar even zitten en een broodje eten. De gemeente Rotterdam onderzoekt nog de mogelijkheid om een stadsmuseale functie toe te voegen.”

Juiste oplossingen

Vanuit eerdere samenwerking wist Van der Sluijs dat bbn een van de partijen zou kunnen zijn om te adviseren bij dit project. “De betrokkenheid en het enthousiasme van de adviseurs maakt de samenwerking prettig. En inhoudelijk ontvangen we goede voorstellen om de wensen van gebruikers te vertalen naar een ambitieus Programma van Eisen, zowel ruimtelijk, functioneel als technisch. De adviseurs van bbn stellen net die vragen waardoor het ontwerpteam straks met de juiste oplossingen kan komen.”

Icoon voor Rotterdam

“Het huidige bibliotheekgebouw is ontworpen als een machinekamer met markante gele ventilatiebuizen die vanaf het dak langs glazen gevels naar beneden lopen,” zegt Van der Sluijs, “het is spannend hoe het geselecteerde ontwerpteam onder meer deze cultuurhistorische waarde laat terugkomen in het nieuwe gebouw dat opnieuw een icoon gaat worden voor Rotterdam.”

Integraal ontwerpteam

De aanbesteding van een ontwerpteam is eind juni 2021 gestart. Er wordt gezocht naar een integraal ontwerpteam dat gezamenlijk een schetsontwerp indient en dat na de selectie ook écht als een team het nieuwe ontwerp voor het gebouw, de inrichting en de buitenruimte gaat maken. Naar verwachting start het ontwerpproces in het voorjaar van 2022. Tijdens de vernieuwing verhuist de bibliotheek voor circa drie jaar naar een tijdelijke locatie.  Eind 2028 verwacht de bibliotheek bezoekers te kunnen verwelkomen in het nieuwe gebouw.

Bekijk de vijf schetsontwerpen: Nieuwe Centrale Bibliotheek Rotterdam

Beeld: Frans Berkelaar

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Omvang

circa 25.000 m2 bvo

Meer van een bbn bebouwde wereld