Selecteer een pagina

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Businesscase voor Broodfabriek, Rijswijk

Businesscase voor Broodfabriek, Rijswijk

Synchroon B.V. heeft een grondpositie verworven in de Plaspoelpolder in Rijswijk. De locatie is bekend onder de naam De Broodfabriek. Het gebied wordt een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Samen met een ontwerpteam werkt Synchroon de plannen uit. bbn adviseurs is...

Second opinion grondwaardeberekening Schoonhoven

Second opinion grondwaardeberekening Schoonhoven

De gemeente Krimpenerwaard wil het gebied tussen de Spoorstraat en de Spoorsingel (Spoorzone) in Schoonhoven ontwikkelen als woningbouwlocatie. Hiervoor is de gemeente in gesprek met een ontwikkelaar die de grond van de gemeente wil kopen. Grondwaarden De gemeente...

Toekomstbestendige woningen Zoetermeer

Toekomstbestendige woningen Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer wil de komende vijftien jaar 10.000 tot 16.000 woningen realiseren. De eerste vijf jaar richt de aandacht zich op woningzoekenden voor wie het extra lastig is een woning te vinden, zoals starters en anderen die zijn aangewezen op goedkopere huur-...

Second opinion grondwaarden Nieuwegein

Second opinion grondwaarden Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein voert verschillende grondexploitaties. Eens in de twee jaar moet de gemeente de residuele grondwaarden, die als als opbrengst worden opgenomen in de jaarrekening, extern en onafhankelijk laten toetsen. Aan bbn adviseurs is gevraagd een second...

Happy Days, nieuwe woningen in Zoetermeer

Happy Days, nieuwe woningen in Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer wil de komende vijftien jaar 10.000 tot 16.000 woningen realiseren. De eerste vijf jaar richt de aandacht zich op woningzoekenden voor wie het extra lastig is een woning te vinden zoals starters en anderen die zijn aangewezen op goedkopere huur-...

Berekenen grondwaarden in Harderwijk

Berekenen grondwaarden in Harderwijk

De gemeente Harderwijk en de ontwikkelaars BPD en Slokker Vastgoed werken aan de ontwikkeling van Harderweide, een uitbreidingswijk in stadsdeel Drielanden. Woningbouwprogramma De gemeente en de ontwikkelaars willen afspraken maken over de prijs waarvoor de te...

Omgekeerd inzamelen in Amersfoort

Omgekeerd inzamelen in Amersfoort

Inwoners in Amersfoort gaan op een nieuwe manier huishoudelijk afval inzamelen. Herbruikbaar afval, ook wel grondstoffen genoemd, wordt voortaan door de afvalinzamelaar aan huis opgehaald. Het restafval brengen bewoners weg naar een ondergrondse container op...

Financieel advies voor gemeente Oldebroek

Financieel advies voor gemeente Oldebroek

De gemeente Oldebroek had behoefte aan een onafhankelijke analyse van de bouwkostenberekening die de aannemer had gemaakt voor het bouwen van een nieuwe sporthal in Oosterwolde. Grondwaardeberekening Vlak naast de nieuwe sporthal wordt door dezelfde aannemer een...

Masterplan binnensportaccommodaties gemeente Zeist

Masterplan binnensportaccommodaties gemeente Zeist

​De gemeente Zeist heeft een aantal binnensportaccommodaties in eigendom. Deze accommodaties bestaan uit gymlokalen (bij basisscholen), sporthallen en een zwembad. Daarnaast zijn er binnen de gemeentegrenzen diverse binnensportaccommodaties in eigendom van derden,...

Herziening grondexploitaties gemeente Culemborg

Herziening grondexploitaties gemeente Culemborg

Gemeente Culemborg wilde in 2019 een kwaliteitsslag maken in de grondexploitaties, met een betere onderbouwing en meer communicatieve kracht. Grondexploitatie is meer dan een spreadsheet Het overzicht van de grondexploitaties bij de gemeente Culemborg bestond uit een...

Gebiedsontwikkeling Zoetermeer

Gebiedsontwikkeling Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer wil de komende vijftien jaar 10.000 tot 16.000 woningen bouwen. De eerste vijf jaar richt de aandacht zich op woningzoekenden voor wie het extra lastig is een woning te vinden, zoals starters en anderen die zijn aangewezen op goedkopere huur- en...

Herontwikkeling Stadsoevers Roosendaal

Herontwikkeling Stadsoevers Roosendaal

De gemeente Roosendaal is voornemens de ontwikkeling van het project Stadsoevers opnieuw ter hand te nemen en deze ontwikkeling grotendeels in eigen beheer op te zetten. Aan bbn adviseurs is gevraagd om de wijze waarop de gemeente de exploitatieopzet vorm heeft...

Ontwikkeling Stadshart Heerhugowaard

Ontwikkeling Stadshart Heerhugowaard

De gemeente Heerhugowaard heeft in het verleden samen met de projectontwikkelaar De Nijs een akkoord gesloten voor de ontwikkeling van het stadshart. Door verschillende omstandigheden is het plan echter niet eerder uitgevoerd. Vorig jaar heeft de gemeente de...

Bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef te Amersfoort

Bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef te Amersfoort

Ten zuidoosten van het knooppunt Hoevelaken ligt het bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef. Het zuidelijk deel van dit bedrijventerrein, De Wieken genaamd, is bijna volledig uitgegeven en bebouwd. De reden voor de Gemeente Amersfoort om het noordelijk deel, De...

Zorgcomplex Prins Hendrikstraat te Woudenberg

Zorgcomplex Prins Hendrikstraat te Woudenberg

In korte tijd deed bbn een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een nieuw zorgcomplex in Woudenberg. Reinaerde kon daarmee de architect aansturen, het programma scherp definiëren en met de gemeente in gesprek. De gemeente Woudenberg heeft aan Reinaerde...

Nieuwbouw brandweerkazerne Bunschoten

Nieuwbouw brandweerkazerne Bunschoten

De gemeente Bunschoten heeft de brandweerkazerne in Bunschoten-Spakenburg gesloopt en een nieuwe kazerne gebouwd. bbn was verantwoordelijk voor de aanbesteding van de bouwopgave en het begeleiden van het ontwerpproces. De brandweerkazerne in Bunschoten was sterk...

Strokartonfabriek de Eendracht Appingedam

Strokartonfabriek de Eendracht Appingedam

Na 100 jaar het middelpunt van het Damster bedrijfsleven te zijn geweest sloot de kartonfabriek De Eendracht in 2006 haar deuren. Vanwege de ligging in de stad heeft de gemeente de locatie in 2008 gekocht met de intentie om het gebied te herontwikkelen. Een...

Herontwikkeling Spoorzone Culemborg

Herontwikkeling Spoorzone Culemborg

Het gebied rondom het station van Culemborg bestaat uit verloederd industrieterrein en een slecht onderhouden openbare ruimte. In 2007 is de voormalig gemeentewerk aan de westzijde van het station aangekocht door Investment In den Eng. Doel is om de spoorzone op te...

Exploitatieplan Panoven IJsselstein

Exploitatieplan Panoven IJsselstein

Het voornemen bestaat om in het gebied tussen de Hogedijk, Panoven en Baronieweg te IJsselstein twee supermarkten en bedrijvigheid te realiseren. Daarnaast wordt de huidige verkeersstructuur heringericht, zodat het plangebied en het bedrijventerrein ten westen van het...

Nieuw-Kralingen Rotterdam

Nieuw-Kralingen Rotterdam

Heijmans (Proper-Stok Ontwikkelaars) en Era Contour hebben het initiatief opgepakt om ten noorden van de Kralingse Plassen in Rotterdam een nieuwe woonlocatie te ontwikkelen. Het gebied is nu in gebruik als kwekerij van de gemeente Rotterdam en als bedrijventerrein....

Centrumplan Krimpen aan de Lek

Centrumplan Krimpen aan de Lek

De gemeente Nederlek heeft een Structuurvisie opgesteld om de ruimtelijke structuur van de beide dorpen (Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek) te verbeteren. Bbn adviseurs is als projectmanager bij nagenoeg alle projecten daarin betrokken (geweest). Het dorp Krimpen aan...

Slim&Snel aanbesteding woningen Krimpen a/d IJssel

Slim&Snel aanbesteding woningen Krimpen a/d IJssel

De 240 huurwoningen Meidoornstraat e.o. dateren uit de jaren 60. De verhuurbaarheid van de woningen is matig. Woningcorporatie QuaWonen wil deze woningen ingrijpend renoveren, waardoor de problemen op wijk- en woningniveau worden opgelost en de woningen een...

Ontwikkeling de Baronie te Alphen aan den Rijn

Ontwikkeling de Baronie te Alphen aan den Rijn

Bij de transformatie van het Rijnhavengebied in Alphen aan den Rijn is de Baronie één van de eerste te ontwikkelen locaties. Op het terrein van deze voormalige chocoladefabriek komen winkels, kantoren, appartementen en een parkeergarage. Zaken doen In dit project...

Openbare Ruimte Vrijenburg te Barendrecht

Openbare Ruimte Vrijenburg te Barendrecht

De VINEX-locatie Carnisselande in Barendrecht wordt ontwikkeld door de OMMIJ. Door de aannemerscombinatie CCL is een aanbieding gedaan voor resterende werkzaamheden in de openbare ruimte. Aan bbn adviseurs is gevraagd nut en noodzaak van de werkzaamheden te...

Woonwijk Parijsch Culemborg

Woonwijk Parijsch Culemborg

De gemeente Culemborg en Mourik Groot Ammers ontwikkelen samen de woonwijk Parijsch. In de contracten die ten grondslag liggen aan de PPS-organisatie zijn afspraken gemaakt over het bouw- en woonrijp maken. Vanuit de gemeente bestond behoefte de afspraken te herzien...

Nieuwbouw huurwoningen in Driemond

Nieuwbouw huurwoningen in Driemond

In Driemond, een klein dorp nabij Amsterdam Zuidoost, is een locatie binnen het bestaande dorp beschikbaar na sloop van een school. De gemeente heeft de locatie aangeboden aan de lokale corporatie De Goede Woning. Om hier een goede beslissing over te kunnen nemen,...

Financiële verkenning Oosterbeer Amsterdam

Financiële verkenning Oosterbeer Amsterdam

NS Stations wil graag inzicht in de potentiele verkoopopbrengst van de locatie Oosterbeer en heeft aan bbn adviseurs gevraagd deze te bepalen. Functieverandering aanstaande Op de restanten van een spoorbrug na, zijn de sporen rondom de locatie Oosterbeer verdwenen,...

Integrale Landschapsvisie Laagraven Oost

Integrale Landschapsvisie Laagraven Oost

Laagraven Oost ligt tussen Utrecht, Nieuwegein en Houten. Hoe kan dit gebied worden ontwikkeld tot landschapspark met mogelijkheden voor recreatie dicht bij de stad? Financiële uitvoerbaarheid en strategie als onderdeel van een landschapsvisie Het gebied ligt nu...

Woningbouw Kruisvaartkade te Utrecht

Woningbouw Kruisvaartkade te Utrecht

NS Stations ontwikkelt plannen voor het gebied Kruisvaartkade, tussen het Stationsgebied en Dichterswijk. In verschillende planstadia heeft bbn adviseurs financieel advies gegeven. Herontwikkeling van rangeerterrein en poststation Het voormalige rangeerterrein en...

Campus Hasselt in Belgie

Campus Hasselt in Belgie

De campus in Hasselt kent een eenzijdige belevingswereld en omvat een breed scala aan uiteenlopende onderwijstypen. Elke gebruiker heeft haar eigen wensen en toekomstbeelden. De campus heeft daarnaast echter ook een functie als stadsdeel binnen de stad Hasselt....

Brandweerkazerne Oranjepark te Dordrecht

Brandweerkazerne Oranjepark te Dordrecht

De regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid was tot medio 2011 volledig gehuisvest op locatie Oranjepark te Dordrecht. Met de oplevering van de nieuwe brandweerkazerne op het Leerpark te Dordrecht is het personeel en materieel van de regionale brandweer verdeeld over de...

Herstructurering Maritzstraat Wassenaar

Herstructurering Maritzstraat Wassenaar

Woningbouwvereniging St. Willibrordus is voornemens hun 57 woningen in de Pieter Maritzstraat en een deel van de St. Willibrordusstraat en Hallekensstraat te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. Binnen de contouren van het plangebied dient een nieuw plan te worden...

Woningbouw De Del Rozendaal

Woningbouw De Del Rozendaal

De gemeente Rozendaal transformeert de voormalige sportvelden ‘De Del’ naar woongebied met brede school. Voor de gemeente is een goed financieel fundament belangrijk. Een nieuwe school nodigDe Dorpsschool in Rozendaal was aan vervanging toe. De bestaande voetbalvelden...

Toekomstperspectief Gymzalen Dordrecht

Toekomstperspectief Gymzalen Dordrecht

De toekomst van het bewegingsonderwijs in beeld Voor de gemeente Dordrecht bestond onvoldoende inzicht in de toekomst van het bewegingsonderwijs. Het onderzoek van bbn is de basis om gericht keuze te maken. Inzicht in bezit en mogelijkheden Het vastgoedbedrijf van de...

Willinkplein Emmen

Willinkplein Emmen

De gemeente Emmen wil de gewenste toegang tot het vernieuwde stadscentrum onder meer realiseren door een verbinding tussen oost en west te creëren. Ahold Vastgoed heeft daartoe samen met de gemeente de mogelijkheden onderzocht voor een commerciële ruimte aan de...

Bedrijventerrein Kissel-Voskuilenweg Heerlen

Bedrijventerrein Kissel-Voskuilenweg Heerlen

Een herstructureringsopgave in Heerlen waarbij bestaande en toekomstige bedrijvigheid, woningbouw, openbare ruimte en infrastructuur met elkaar verbonden zijn. Opsplitsen geeft helderheid In opdracht van Tarra is door bbn adviseurs een globale doorrekening gemaakt aan...

Masterplan Groenzone Aalsmeer

Masterplan Groenzone Aalsmeer

De transformatie van het landschap binnen de Sloopzone in de Groenzone Aalsmeer kan op een hoger ambitieniveau worden gerealiseerd door een mogelijke bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol. Recreatieve invulling Bij de herstucturering van het landschap wordt...

SPVE Iepenlaan Uithoorn

SPVE Iepenlaan Uithoorn

In de herstructureringsopgave wordt een kwart deel van het plangebied uitgegeven aan weidekavels voor bestaande en toekomstige bewoners. Het overige gebied wordt in tact gehouden als grasland. Door een mogelijke bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol kan het...

Binnenterrein Nederlek

Binnenterrein Nederlek

In Krimpen aan de Lek, gemeente Nederlek, zijn de voetbalvelden verplaatst van de kern naar de rand van het dorp. De hierdoor vrijgekomen locatie is bestemd voor grondgebonden woningen rondom een park met waterpartij. Aan bbn adviseurs is gevraagd om het gehele...

Gronden Breen  Plan Welgelegen Ouddorp Goedereede

Gronden Breen Plan Welgelegen Ouddorp Goedereede

De locatie bevindt zich in de kern Ouddorp en is in eigendom bij 2 partijen; de gemeente Goedereede en de woningbouwvereniging Beter Wonen. bbn adviseurs heeft zich vanaf de eerste vlekkenplannen met de economische uitvoerbaarheid van het project bezig gehouden. Dit...

Ikaziaflat Rotterdam-Zuid

Ikaziaflat Rotterdam-Zuid

Woningcorporatie Com.Wonen wil groot onderhoud aan de Ikaziaflat combineren met extra ingrepen om het bestaande appartementencomplex te verduurzamen. Onderhoud aangrijpen om te verduurzamen Voor de Ikaziaflat in Rotterdam-Zuid staat groot onderhoud gepland. Dit...

Herstructurering De Hoven Fase 2 Capelle aan den IJssel

Herstructurering De Hoven Fase 2 Capelle aan den IJssel

Wonen moet als woningeigenaar in De Hoven (fase 2) in Capelle aan den IJssel binnenkort beslissen over de toekomst van deze buurt. Welke financiële gevolgen hebben de verschillende opties? Herstructurering: renovatie of nieuwbouw? De Hoven is een buurt met...

Draf- en renbaan Duindigt Wassenaar

Draf- en renbaan Duindigt Wassenaar

De gemeente Wassenaar heeft er voor gekozen meer activiteiten rondom Duindigt mogelijk te maken. Het doel is om zo publieke belangstelling te verbreden. Hiermee moet ook de exploitatie van het complex verbeteren. Voor deze revitalisatie heeft de gemeente Wassenaar...

Ontwikkelingsstrategie ruimtelijke Regiovisie Maasduinen

Ontwikkelingsstrategie ruimtelijke Regiovisie Maasduinen

bbn adviseurs heeft de ruimtelijke Regiovisie Maasduinen over een periode van 25 jaar voorzien van een kansrijke ontwikkelingsstrategie. Dit in opdracht van meerdere gemeenten die de regie in eigen hand willen houden. Specifiek gaat het om de wijze waarop kwaliteiten...

Uitleglocatie Vossenakker Elburg

Uitleglocatie Vossenakker Elburg

De gemeente Elburg en de scholengemeenschap Nuborgh voor vmbo hebben aan bbn adviseurs gevraagd de haalbaarheid te onderzoeken van de realisatie van een nieuwe grote vmbo-school, gebaseerd op de herontwikkeling van de vrijkomende locaties. Die haalbaarheid is...

Herontwikkeling Scheepswerf Verolme Alblasserdam

Herontwikkeling Scheepswerf Verolme Alblasserdam

De gemeente Alblasserdam had een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een marktpartij om een voormalige scheepswerf te transformeren naar een woonlocatie. De marktpartij kwam in de problemen en deed het plan van de hand. bbn adviseurs heeft de opvolging en de...

Woonwijk Emmelhage Emmeloord

Woonwijk Emmelhage Emmeloord

Aan de noordkant van Emmeloord is een nieuwe woonwijk gepland met woningen en de bijbehorende voorzieningen, waaronder winkelvoorzieningen, een bos, een watersysteem en een randweg. De gemeente Noordoostpolder heeft Atelier Dutch opdracht gegeven een ontwerp te maken...

Parkeergarage Het Rond Zeist

Parkeergarage Het Rond Zeist

Stedelijk kerngebiedHet gebied bij het monumentale oude Raadhuis had de potenties om de leefbaarheid en de voorzieningen in het centrum van Zeist te versterken. Een nieuwe ondergrondse parkeergarage was daarin noodzakelijk. bbn adviseurs heeft de ontwikkeling van de...

Onderwijslocatie Leerpark Alphen aan den Rijn

Onderwijslocatie Leerpark Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn wordt gezocht naar een oplossing om de schooluitval tegen te gaan en een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijven te creëren. Een leerpark kan deze oplossing bieden. Vernieuwend antwoord op schooluitvalIn Alphen aan den Rijn bestond...

Brede school Getsewoud Nieuw Vennep

Brede school Getsewoud Nieuw Vennep

In Nieuw Vennep wordt een locatie gezocht voor 2 brede scholen in de nieuwbouwwijk Getsewoud. Onverwachte ruimtebehoefte In de wijk Getsewoud Zuid zijn in het oorspronkelijke plan 2 scholenlocaties met elk 30 lokalen voorzien. Nu blijkt dat de oorspronkelijke...

Brandweerposten Nederlek

Brandweerposten Nederlek

De gemeente Nederlek is ontstaan na een gemeentelijke herindeling. Dat betekent voor de brandweer dat de posten goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Twee brandweerposten zijn door bbn volledig begeleid. Het juiste voorbeeld De huidige brandweerposten voor de...

Woonlocatie Nuenen-West Nuenen

Woonlocatie Nuenen-West Nuenen

Second Opinion Nuenen-West De gemeente Nuenen stond aan de vooravond van de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Nuenen-West en wilde graag een onafhankelijk oordeel over de grondexploitatie. Zekerheid in samenwerking Binnen de regio Eindhoven heeft de gemeente...

Woonlocatie Huis ter Heide West Zeist

Woonlocatie Huis ter Heide West Zeist

Huis ter Heide West is een pilotproject van de gemeente Zeist om bewoners intensief te laten participeren in de planvorming voor woningbouw. Bewonersparticipatie bij gebiedsontwikkeling In dit bijzondere proces werd het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor...

Grondbeleid gemeente Houten

Grondbeleid gemeente Houten

In de Nota Grondbeleid van de gemeente Houten wordt gebruik gemaakt van de grondquotesystematiek om de grondprijzen voor woningen te bepalen. De grondquotes zijn 7 jaar geleden vastgesteld en moeten worden getoetst aan de huidige marktomstandigheden. Grondprijsbeleid...

Woonlocatie Sportpark van den Wildenberg Goirle

Woonlocatie Sportpark van den Wildenberg Goirle

Verplaatsing en herontwikkeling De gemeente Goirle beoogt de sportvoorzieningen op Sportpark van den Wildenberg te verplaatsen naar een grotere locatie. Het oude sportpark wordt vervolgens herontwikkeld tot woningbouw. Woningbouw financiert sport De doelstelling van...

Onderwijsclusters Brummen

Onderwijsclusters Brummen

De gemeente Brummen heeft een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld waarin projectdoelen voor onderwijshuisvesting vastliggen. Niet alleen de budgetten maar ook de wijze van samenwerking met de besturen liggen vast. bbn adviseurs is gevraagd om uitvoering te geven...

Herontwikkeling VNB-terrein Velp

Herontwikkeling VNB-terrein Velp

De gemeente Rheden en Woningstichting Vivare wilden het VNB-terrein, een voormalig gasfabriekterrein van NUON, (her-)ontwikkelen. Door middel van een integraal ontwerpproces is via een aantal varianten gekomen tot een ruimtelijk raamwerk voor de invulling van de...

Centrumplan Noordpool Olst Wijhe

Centrumplan Noordpool Olst Wijhe

Het Centrumplan Noordpool te Wijhe bestond uit het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het centrumgebied van Wijhe, inclusief het opstellen van een intentieovereenkomst.Ruimte voor herontwikkeling Door de verplaatsing van het gemeentehuis in Wijhe is er in...

Universiteit Campus Maastricht

Universiteit Campus Maastricht

Bij de ontwikkeling van Campus Maastricht, het prestigieuze ontwerp van Calatrava, ontstonden problemen. Het project dreigt stuk te lopen Servatius ontwikkelde tot 2009 dit gebouw samen met de Universiteit Maastricht en de gemeente Maastricht, om zo de internationale...

Sportpark Spaarneoever Haarlem

Sportpark Spaarneoever Haarlem

De gemeente Haarlem wil Sportpark Spaarneoever, ook bekend als het Pim Mulier Sportpark, herstructureren. Met het vernieuwen van dit sportpark hoopt Haarlem de positie als ‘Sportstad’ en met name de positie van Haarlem Honkbalstad te verstevigen. Het sportpark is...

Ruimtelijk Ordeningsbeleid gemeente Hoorn

Ruimtelijk Ordeningsbeleid gemeente Hoorn

De afdeling projectmanagement van de gemeente Hoorn heeft door de vele lopende projecten niet voldoende personeelscapaciteit beschikbaar. Daarom heeft de gemeente aan bbn adviseurs gevraagd om voor 3 grote projecten in Bangert, Oosterpolder en Blokkers-IJsselweg, met...

Rijnsche Park Leidsche Rijn Utrecht

Rijnsche Park Leidsche Rijn Utrecht

Het Rijnsche Park is een 305 hectare groot park, centraal gelegen in het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn. Het park bevat een omvangrijk programma aan recreatieve functies en biedt naast levendigheid ook rust en ruimte voor zowel de bewoners in de aanliggende woonwijken...

Anterieure overeenkomsten gemeente Goedereede

Anterieure overeenkomsten gemeente Goedereede

Anterieure overeenkomsten te Goedereede Kwaliteitsverbetering voor recreatie Zon, zee en strand: in de gemeente Goedereede is recreatie een belangrijke bron van werkgelegenheid. Om in de toekomst een aantrekkelijke bestemming voor badgasten te blijven is het...

Herontwikkeling Culemborg aan de Lek Culemborg

Herontwikkeling Culemborg aan de Lek Culemborg

Gemeente en marktpartij willen onafhankelijk advies over de financiële haalbaarheid van deze complexe gebiedsontwikkeling.Op zoek naar balans tussen ambitie en haalbaarheid In Culemborg aan de Lek worden rivierverruiming, delfstofwinning en natuurontwikkeling...