Happy Days, nieuwe woningen in Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer wil de komende vijftien jaar 10.000 tot 16.000 woningen realiseren. De eerste vijf jaar richt de aandacht zich op woningzoekenden voor wie het extra lastig is een woning te vinden zoals starters en anderen die zijn aangewezen op goedkopere huur- en koopwoningen. Daarnaast komen er woningen in het duurdere segment en woonconcepten die nu nog niet aanwezig zijn in Zoetermeer.

Avontuur en groen

De woningbouwontwikkeling met de titel ‘Happy Days’ bestaat uit circa 205 woningen (circa 165 duurdere grondgebonden woningen voor doorstromende gezinshuishoudens en circa 40 sociale huurappartementen voor starters met bijbehorende parkeerplaatsen). Happy Days is een onderscheidend woonconcept met avontuur, groen en ontmoeten als belangrijke elementen van het voorgestelde woonmilieu. Het plan biedt qua woningtypologie een aanvulling op de Zoetermeerse woningmarkt. Dit bevordert de doorstroom van huishoudens en trekt ook nieuwe doelgroepen aan.

Onderhandelen

In opdracht van de gemeente Zoetermeer is bbn verantwoordelijk voor het integrale projectmanagement bij deze ontwikkeling. bbn stuurt het gemeentelijk projectteam aan, begeleidt de bestuurlijke besluitvorming en begeleidt de juridische en planologische procedures. We brengen partijen samen, onderhandelen met marktpartijen en communiceren met omwonenden en bedrijven uit de omgeving. Daarnaast levert bbn ook een bijdrage aan het professionaliseren van het projectmanagement binnen de gemeente Zoetermeer.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Zoetermeer

Geleverde diensten

Omvang

265 woningen (waarvan 40 sociale huurwoningen)

Meer van een bbn bebouwde wereld