Woningbouwplan Wegwijzer/Den Oord, Houten

Bij de ontwikkeling van woningbouwplan ‘Wegwijzer/Den Oord’ heeft gemeente Houten een participatietraject met omwonenden doorlopen. bbn adviseurs heeft expertise ingebracht over de financiële gevolgen van bepaalde keuzes bij de bouw van nieuwe woningen.

Participatietraject

De school De Wegwijzer en sporthal Den Oord, die in een bestaande woonwijk stonden, zijn gesloopt. Om op deze locatie het woningbouwplan ‘Wegwijzer/Den Oord’ te kunnen realiseren, voerde de gemeente overleg met omwonenden. Tijdens dit participatietraject werden verschillende invalshoeken besproken en ontstond er behoefte aan financieel inzicht.

Presentatie financiën

De stedenbouwkundige modellen die uit het overleg met bewoners naar voren kwamen, zijn door bbn adviseurs financieel vertaald naar een grondexploitatie, een residuele grondwaardeberekening, een bouwkostenraming en een civiele kostenraming. Deze complexe materie is vervolgens door bbn gepresenteerd aan de bewonerscommissie.

Voorkeursmodel

De uitkomsten van de berekeningen zorgden voor duidelijkheid bij de deelnemers aan het participatietraject. Samen met alle andere factoren leidde dit financiële inzicht tot het aanwijzen van een voorkeursmodel. Daarna kon de gemeenteraad van Houten dit voorkeursmodel bekrachtigen.

Beeld: Stijlgroep

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Houten

Geleverde diensten

Meer van een bbn bebouwde wereld