Whitepaper ‘De meerwaarde van een planeconomische check’

Bij projecten voor gebiedsontwikkeling is het belangrijk duidelijke afspraken te maken over de exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar aan de gemeente. Alleen duidelijke afspraken kunnen in de praktijk ook correct worden nageleefd.

Hoe maak je duidelijke afspraken? Lees meer daarover in de whitepaper ‘De meerwaarde van een planeconomische check’.

Download de whitepaper