Openbare Bibliotheek Floriande Hoofddorp

In de nieuw te ontwikkelen wijk Floriande in Hoofddorp diende een schoolgebouw voor middelbaar onderwijs gerealiseerd te worden.

Tijdens de definitiefase, waarin bbn adviseurs het Programma van Eisen voor de school opstelde, bleek de Openbare Bibliotheek interesse te hebben voor het deelnemen aan het geïntegreerd ontwikkelen van een bouwblok waarin naast de school ook de bibliotheek werd ondergebracht. De projectmanager van bbn adviseurs begeleidde beide opdrachtgevers tijdens het ontwerp- en realisatieproces en stuurde de ontwerppartners aan. De nauwe samenwerking met de afdeling bouwkostenmanagement van bbn adviseurs leidde tot een strak aangestuurd proces waarbij het project binnen de gestelde planningskaders en binnen het budget gerealiseerd kon worden. De expertise van bbn adviseurs over het uitvoeringsproces werd met de directievoering en het toezicht volledig benut.

Facts and figures

Opdrachtgever

Haarlemmermeer Lyceum en Bibliotheek Hoofddorp

Architect

Rau en Partners

Omvang

3.650 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld