Nieuwbouw Yvonne van Genniphal Haarlem

Gemeente Haarlem heeft in Haarlem Noord een nieuwe duurzame en toegankelijke topsporthal gerealiseerd voor volleybalvereniging VC Spaarnestad en voor scholengemeenschap Het Schoter. Onder de sporthal ligt een fietsenkelder van 1.500m2 voor het stallen van de fietsen van de leerlingen van Het Schoter. Vanuit de fietsenkelder hebben de leerlingen een overzichtelijke en veilige directe verbinding met de kluisruimte in de school.

De sporthal is ontwikkeld op basis van een uitgebreid Programma van Eisen (PvE), waarna de Design & Build-overeenkomst is aanbesteed. De topsporthal is officieel geopend door de naamgeefster van de topsporthal: “Haarlems schaatsicoon en drievoudig Olympisch kampioen Yvonne van Gennip.”

De gymzaal van de school en de sporthal van de volleybalvereniging voldeden niet meer aan de huidige eisen. Dat heeft de gemeente den besluiten om een nieuwe sporthal voor beide gebruikers op te nemen in de gebiedsontwikkeling Orionzone. De sporthal is het eerste project van deze gebiedsontwikkeling dat is uitgevoerd.

bbn heeft in opdracht van gemeente Haarlem, en in nauwe samenwerking met de gebruikers, het Ruimtelijke, Functionele en Technische PvE en de bijhorende stichtingskostenraming opgesteld. bbn heeft de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voorbereid en begeleid en na opdrachtverstrekking het contractmanagement vanaf de fase Voorlopig Ontwerp tot en met de Oplevering en Nazorg uitgevoerd. Daarnaast was onze projectmanager dé gespreks- en sparringpartner voor de gemeente op diverse onderwerpen, waaronder de bewonersparticipatie, communicatiestrategie, de planologische procedures en afstemming met de naastgelegen school met betrekking tot hun ver- en nieuwbouwplannen.

Het PvE is tot stand gekomen door met de gemeente, de gebruikers en beheerder separate en integrale bespreeksessies te houden. Het prestatie PvE is opgesteld in ons eigen PvE programma Specsguard. Onze bewezen technische kwaliteitstandaarden zijn door onze installatie specialisten op maat gemaakt voor het technische PvE van de Yvonne van Genniphal. De minimale duurzame prestatie-eisen en ambities zijn in het PvE SMART geformuleerd en goed geborgd, zodat conform UAV-gc methodiek een goede verificatie mogelijk is in de verschillende ontwerpfase. Op basis van het PvE is een bouwkostenraming en bijhorende stichtingsraming opgesteld.

De projectmanager en aanbestedingsjurist van bbn hebben alle benodigde aanbestedingsstukken opgesteld en deze via een niet openbare aanbestedingsprocedure op TenderNed aanbesteed. Onze projectmanager heeft voor de gemeente de selectiecommissie en de gunningcommissie begeleid bij de inhoudelijke toetsing van de respectievelijk aanmeldingen en inschrijvingen.

Na aanbesteding heeft bbn het contractmanagement uitgevoerd. De rol van onze contractmanager is die van verbinder, het behartigen van de belangen van beide partijen conform de contractuele afspraken en het coördineren van het toetsings- en acceptatieproces van de opdrachtgever en gebruikers. Onze kwaliteitstoezichthouder is sinds de fase Uitvoeringsgereed ontwerp betrokken bij het project. Onze kwaliteitstoezichthouder is namens de opdrachtgever het aanspreekpunt voor de Design & Build-partij tijdens de realisatiefase, houdt zicht op het proces, voert zowel steekproefsgewijs als volgens een toetsingsschema kwaliteitscontroles uit op de bouw en verzorgt in samenwerking met de opdrachtgever en de Design & Build-partij de acceptatie (oplevering) van de topsporthal.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Haarlem

Architect

AGS Architecten / Ontwikkelaar OLCO

Omvang

5.000

Meer van een bbn bebouwde wereld