KJC Heliomare en MFS te Heemskerk

In mei 2016 is aan ‘De Velst’ in Heemskerk de eerste paal de grond ingegaan voor de nieuwbouw van het Kind Jeugd Centrum (KJC) van Heliomare en de multifunctionele sportaccommodatie (MFS) van de gemeente Heemskerk.

Het KJC/MFS maakte deel uit van de gebiedsontwikkeling ‘De Velst’. Gemeente Heemskerk richtte met subsidie van de Provincie het buitenterrein in en in de toekomst worden ook woningen in het gebied gerealiseerd. Het KJC is de nieuwe onderwijs, sport en revalidatie voorziening van Heliomare. Het onderwijsdeel voorziet in (vak)lokalen, leerpleinen, revalidatie- en sportvoorzieningen voor jeugd in de leeftijd van 0 t/m 20 jaar. De kinderen die onderwijs en/of revalidatiebehandeling ontvangen in het KJC hebben een lichamelijke, verstandelijke, sociaal-emotionele of meervoudige beperking. Een groot deel van deze doelgroep is meervoudig gehandicapt. Sport en bewegen is belangrijk voor deze doelgroep. Daarom zijn naast een dubbele sportzaal tevens een therapie bad, een senso-motoriekruimte, een fitness ruimte en verschillende uitdagende speelplekken (o.a. op het dak) geïntegreerd. De MFS voorziet eveneens in een dubbele sportzaal: en een multifunctionele ruimte. De MFS wordt gebruikt door basisscholen in de omgeving, verschillende sportclubs en ook door Heliomare. Het volledige gebouw voldoet aan de hoge eisen van integrale toegankelijkheid (ITS certificering).

Het KJC/MFS is een duurzaam gebouw. Zowel tijdens de bouwwerkzaamheden als tijdens de exploitatie stond duurzaamheid hoog op de agenda. Het gebouw is o.a. voorzien van een groen dak, een energiezuinige klimaatinstallatie, Ledverlichting, hoge RC-waarden, een WKO installatie voor warmteopwekking en een grote hoeveelheid aan zonnepanelen voor energieopwekking. Het KJC/MFS is aanbesteed met een bouwteam, waarbij de aannemer vanaf de DO-fase aan tafel zat. De contractstukken bestonden o.a. uit Programma’s van Eisen en een Voorlopig Ontwerp+/Definitief Ontwerp-.

Bbn heeft het gehele programma- en bouwprojectmanagement uitgevoerd als eindverantwoordelijke voor het project nieuwbouw, realisatie en ingebruikname.

Facts and figures

Opdrachtgever

Stichting Heliomare Onderwijs

Architect

en bron beeldmateriaal: Marlies Rohmer Architects & Urbanists

Omvang

13.000 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld