Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Onderwijsclusters Brummen

Onderwijsclusters Brummen

De gemeente Brummen heeft een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld waarin projectdoelen voor onderwijshuisvesting vastliggen. Niet alleen de budgetten maar ook de wijze van samenwerking met de besturen liggen vast. bbn adviseurs is gevraagd om uitvoering te geven aan de realisatie van 4 onderwijsclusters op verschillende locaties in Brummen en Eerbeek.

Met de toekomstige samenwerkingspartners zijn binnen elk onderwijscluster de meest geschikte bouwlocaties bepaald en de financiële consequenties van de plannen inzichtelijk gemaakt. De bestaande locaties zijn hiermee vergeleken. Tevens is een kader geschetst voor het toekomstig beheer en exploitatie van de voorzieningen en ook de organisatie en uitvoering van de cluster. Daarna is een Programma van Eisen opgesteld met een financiële haalbaarheidstoets en een voorstel voor de meest aantrekkelijke aanbestedingsvorm. Uiteindelijk is gekozen voor een Design & Build-vorm eventueel aangevuld met Maintain & Operate.

De omvang van de 4 voorzieningen beslaan in totaal ruim 8.000 m². Het betreft zowel nieuwbouw als uitbreiding/renovatie. In het onderzoek naar de eisen voor de nieuwe huisvesting zijn de integratie van kinderopvang, multifunctioneel gebruik en de noodzaak van een hoogwaardige binnenklimaat (frisse scholen) concreet vertaald. Twee locaties zullen het voortouw nemen.

bbn adviseurs verzorgt het project- en bouwkostenmanagement vanaf de definitiefase voor de ontwikkeling van deze 4 onderwijsclusters in Brummen en Eerbeek.

De gemeente Brummen heeft een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld waarin projectdoelen voor onderwijshuisvesting vastliggen. Niet alleen de budgetten maar ook de wijze van samenwerking met de besturen liggen vast. bbn adviseurs is gevraagd om uitvoering te geven aan de realisatie van 4 onderwijsclusters op verschillende locaties in Brummen en Eerbeek.

Met de toekomstige samenwerkingspartners zijn binnen elk onderwijscluster de meest geschikte bouwlocaties bepaald en de financiële consequenties van de plannen inzichtelijk gemaakt. De bestaande locaties zijn hiermee vergeleken. Tevens is een kader geschetst voor het toekomstig beheer en exploitatie van de voorzieningen en ook de organisatie en uitvoering van de cluster. Daarna is een Programma van Eisen opgesteld met een financiële haalbaarheidstoets en een voorstel voor de meest aantrekkelijke aanbestedingsvorm. Uiteindelijk is gekozen voor een Design & Build-vorm eventueel aangevuld met Maintain & Operate.

De omvang van de 4 voorzieningen beslaan in totaal ruim 8.000 m². Het betreft zowel nieuwbouw als uitbreiding/renovatie. In het onderzoek naar de eisen voor de nieuwe huisvesting zijn de integratie van kinderopvang, multifunctioneel gebruik en de noodzaak van een hoogwaardige binnenklimaat (frisse scholen) concreet vertaald. Twee locaties zullen het voortouw nemen.

bbn adviseurs verzorgt het project- en bouwkostenmanagement vanaf de definitiefase voor de ontwikkeling van deze 4 onderwijsclusters in Brummen en Eerbeek.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Brummen
Omvang: 8.000 m²
Print Friendly, PDF & Email