Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Gebouwen Asielzoekerscentrum (AZC) Katwijk

Gebouwen Asielzoekerscentrum (AZC) Katwijk

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en de huisvesting van asielzoekers. Het COA heeft vastgoed in gebruik dat regelmatig dient te worden aangepast vanwege wijzigingen in het gebruik. In Katwijk werd een grootschalige verbouwing uitgevoerd om 2 kantoorgebouwen te transformeren naar woonruimte. Er werden onder andere een aantal grootkeukens geplaatst, waarbij ook de installaties ingrijpend werden aangepast.

Uitvoeringsbegeleiding

bbn adviseurs begeleidde het project tijdens de uitvoering. Het project diende in een korte tijd en met zo min mogelijk overlast voor de bewoners en de gebruikers uitgevoerd te worden. Er werden wekelijks bouwvergaderingen gehouden, waarbij er heldere afspraken werden gemaakt over de doorlooptijd. Ervaringen die werden opgedaan gedurende het project, werden meegenomen voor het vervolg. Daarnaast werd er vrijwel dagelijks gecommuniceerd over de planning van de werkzaamheden.

Communicatie

Deze communicatie naar bewoners en COA-medewerkers is van groot belang bij een dergelijk project. Zelfs bij kleine wijzigingen in de dagelijkse planning werden deze direct met de locatie afgestemd, zodat dit aan de bewoners konden worden doorgeven. Vooral deze duidelijke communicatie was de sleutel tot het succes en het welslagen van het project.

Werkzaamheden

bbn adviseurs heeft de uitvoerende partijen aangestuurd, de planning en de kwaliteit bewaakt, het meer- en minderwerk afgehandeld, de communicatie met de locatie verzorgd en de oplevering begeleid.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en de huisvesting van asielzoekers. Het COA heeft vastgoed in gebruik dat regelmatig dient te worden aangepast vanwege wijzigingen in het gebruik. In Katwijk werd een grootschalige verbouwing uitgevoerd om 2 kantoorgebouwen te transformeren naar woonruimte. Er werden onder andere een aantal grootkeukens geplaatst, waarbij ook de installaties ingrijpend werden aangepast.

Uitvoeringsbegeleiding

bbn adviseurs begeleidde het project tijdens de uitvoering. Het project diende in een korte tijd en met zo min mogelijk overlast voor de bewoners en de gebruikers uitgevoerd te worden. Er werden wekelijks bouwvergaderingen gehouden, waarbij er heldere afspraken werden gemaakt over de doorlooptijd. Ervaringen die werden opgedaan gedurende het project, werden meegenomen voor het vervolg. Daarnaast werd er vrijwel dagelijks gecommuniceerd over de planning van de werkzaamheden.

Communicatie

Deze communicatie naar bewoners en COA-medewerkers is van groot belang bij een dergelijk project. Zelfs bij kleine wijzigingen in de dagelijkse planning werden deze direct met de locatie afgestemd, zodat dit aan de bewoners konden worden doorgeven. Vooral deze duidelijke communicatie was de sleutel tot het succes en het welslagen van het project.

Werkzaamheden

bbn adviseurs heeft de uitvoerende partijen aangestuurd, de planning en de kwaliteit bewaakt, het meer- en minderwerk afgehandeld, de communicatie met de locatie verzorgd en de oplevering begeleid.

Facts and figures

Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Omvang: 6.000 m²
Print Friendly, PDF & Email