Select Page
Home  ›  Projecten  ›  Verkoopoptimalisatie Youké Amersfoort

Verkoopoptimalisatie Youké Amersfoort

Voor Stichting Youké Sterke Jeugd te Amersfoort heeft bbn–BOB advies haar brede kennis en ervaring op strategisch en operationeel niveau succesvol kunnen inzetten voor de Youké locatie aan de Scheltemalaan. Een deel van het complex was niet meer nodig voor en kon worden verkocht.

bbn-BOB Advies heeft met haar innovatieve verkoopaanpak de verkoopopbrengst voor Youké meer dan verdubbeld. Tevens is een bestaande kantoorvoorziening getransformeerd tot een moderne residentiële Youké voorziening. Youké biedt specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Aan de Scheltemalaan was reeds een vestiging van Youké gesitueerd. bbn-BOB Advies heeft de verkoop van een deel van de locatie en de transformatie begeleid.

Een innovatieve verkoopaanpak verdubbelde de verkoopopbrengst

Allereerst is gestart met het uitvoeren van vooronderzoek. Op het terrein, gelegen op een mooie stedelijke locatie, werd met een massastudie aangetoond dat er op de juiste manier uitbreiding goed mogelijk was. Tevens bleek na onderzoek dat in de directe omgeving behoefte was aan geschikte senioren huisvesting. In overleg met de gemeente zijn hiervoor de globale stedenbouwkundige randvoorwaarden globaal afgestemd en zijn er verschillende onderzoeken (asbest- grond- en archeologisch onderzoek) verricht. Al deze informatie heeft bbn-BOB Advies verwerkt in een bidbook op basis waarvan verschillende marktpartijen een bod hebben uitgebracht. Met de hoogste bieder is een koopovereenkomst gesloten. Gelijktijdig is onderzocht of het gewenste Programma van Eisen van Youké voor een moderne jeugdvoorziening ingepast kon worden in het te handhaven pand. De conclusie van dit vooronderzoek was positief. Vervolgens zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd, waarmee naar het beoogde eindresultaat toe is gewerkt. Daarna is een Plan van Aanpak opgesteld om de ontwerp- en realisatiefase te beschrijven. Dit PvA heeft de basis gegeven voor de verdere verloop van het project.

bbn-BOB Advies heeft de volledige engineering verzorgd en tijdens de uitvoering de directievoering en het toezicht.

Voor Stichting Youké Sterke Jeugd te Amersfoort heeft bbn–BOB advies haar brede kennis en ervaring op strategisch en operationeel niveau succesvol kunnen inzetten voor de Youké locatie aan de Scheltemalaan. Een deel van het complex was niet meer nodig voor en kon worden verkocht.

bbn-BOB Advies heeft met haar innovatieve verkoopaanpak de verkoopopbrengst voor Youké meer dan verdubbeld. Tevens is een bestaande kantoorvoorziening getransformeerd tot een moderne residentiële Youké voorziening. Youké biedt specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Aan de Scheltemalaan was reeds een vestiging van Youké gesitueerd. bbn-BOB Advies heeft de verkoop van een deel van de locatie en de transformatie begeleid.

Een innovatieve verkoopaanpak verdubbelde de verkoopopbrengst

Allereerst is gestart met het uitvoeren van vooronderzoek. Op het terrein, gelegen op een mooie stedelijke locatie, werd met een massastudie aangetoond dat er op de juiste manier uitbreiding goed mogelijk was. Tevens bleek na onderzoek dat in de directe omgeving behoefte was aan geschikte senioren huisvesting. In overleg met de gemeente zijn hiervoor de globale stedenbouwkundige randvoorwaarden globaal afgestemd en zijn er verschillende onderzoeken (asbest- grond- en archeologisch onderzoek) verricht. Al deze informatie heeft bbn-BOB Advies verwerkt in een bidbook op basis waarvan verschillende marktpartijen een bod hebben uitgebracht. Met de hoogste bieder is een koopovereenkomst gesloten. Gelijktijdig is onderzocht of het gewenste Programma van Eisen van Youké voor een moderne jeugdvoorziening ingepast kon worden in het te handhaven pand. De conclusie van dit vooronderzoek was positief. Vervolgens zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd, waarmee naar het beoogde eindresultaat toe is gewerkt. Daarna is een Plan van Aanpak opgesteld om de ontwerp- en realisatiefase te beschrijven. Dit PvA heeft de basis gegeven voor de verdere verloop van het project.

bbn-BOB Advies heeft de volledige engineering verzorgd en tijdens de uitvoering de directievoering en het toezicht.

Facts and figures

Opdrachtgever: Stichting Youké Sterke Jeugd
Print Friendly, PDF & Email

Deel deze pagina