Basisscholen Scholenblok Zenderpark IJsselstein

In het centrumgebied van de nieuwe wijk Zenderpark te IJsselstein was in het stedenbouwkundig plan een bouwblok voorzien dat bestond uit 3 tienklassige basisscholen, een sportzaal (boven op de scholen gesitueerd), een peuterspeelzaal, bedrijfsruimten en 60 woningen.

De gemeente wenste de scholen zelf te ontwikkelen in samenwerking met de 3 schoolbesturen. Doordat de woningen en de overige functies bovenop en direct naast de scholen gesitueerd waren, was het wenselijk dat er voor het totale bouwblok een opdrachtgever zou zijn. bbn adviseurs heeft om deze redenen de gemeente geadviseerd samen te werken met een projectontwikkelaar.

bbn adviseurs begeleidde de gemeente en de schoolbesturen in dit traject en organiseerde een aanbesteding met projectontwikkelaars. Door bbn werd een contract opgesteld tussen de gemeente en de projectontwikkelaar, waarbij de projectontwikkelaar weliswaar de opdrachtgever was, maar de gemeente de volledige greep op het bouwproces behield. Het contract stelde de gemeente zelfs in staat om zonder tempoverlies van projectontwikkelaar te wisselen, met hetzelfde ontwerp. Uiteindelijk werden de scholen ruimschoots binnen het Londo-budget gerealiseerd.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente IJsselstein

Architect

Topos Architecten

Omvang

4.000 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld