Onze kijk op duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid is bij bbn een gemeen goed. Vanuit intrinsieke motivatie vinden we het belangrijk om voor mens en milieu te zorgen. Het gaat ons om de winst op lange termijn: een wereld waarin wijzelf prettig oud kunnen worden en ook alle toekomstige generaties.

Op welke manieren we duurzame impact maken is terug te leiden naar onze drie pijlers:

Alles wat we doen is verweven met deze pijlers, met het doel om de wereld schoner en gezonder te maken. In 2021 zijn we begonnen met het rapporteren over onze (duurzame) prestaties in ons jaarverslag. Wij monitoren onze totale koolstof voetafdruk en sturen op de reductie hiervan. In 2022 zijn we een bijzondere samenwerking aangegaan met ECOTree, waardoor we onze emissies geleidelijk compenseren. De tabel hieronder laat zien wat onze totale CO2-uitstoot is en wat we moeten doen om in 2030 CO2-neutraal te zijn. We liggen dus voor op schema!

Duurzaam handelen doe je samen. Wanneer we met elkaar de kansen verzilveren kunnen er grotere duurzame stappen gezet worden. Vraag daarom bij uw contactpersoon binnen bbn wat we voor u kunnen betekenen. We helpen graag om de meeste waarde te halen uit uw projecten, door het hoogst haalbare label, de laagste MPG score of gewoon door mee te denken en de slimste keuzes te maken.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen bestaan uit 17 doelen die in 2030 van de wereld een betere plek moeten maken. We hebben ons geïdentificeerd met zes SDG’s, waarvan we ons het meeste bij betrokken voelen en omdat we hier via onze activiteiten de meeste impact op kunnen hebben. Hoe we met onze pijlers aan de SDG’s bijdragen is terug te lezen in onze jaarverslagen:

Jaarverslag Duurzaamheid 2020

Jaarverslag Duurzaamheid 2021

Jaarverslag Duurzaamheid 2022