Triodos Bank, Driebergen

Vanwege de groei van activiteiten ontstond bij Triodos Bank behoefte aan uitbreiding van de kantoorruimte. In december 2011 kocht Triodos Bank het landgoed De Reehorst voorwaardelijk aan met als doel daar Triodos Bank Nederland en Triodos Investment Management te vestigen. Ook wilde Triodos Bank het landgoed revitaliseren.

De plannen voor de nieuwe huisvesting passen in de missie van Triodos Bank. Dit is onder meer terug te zien in het streven om het hoogst haalbare duurzaamheidslabel voor het gebouw te behalen, BREEAM Outstanding.

Rijke biodiversiteit

Duurzaamheid gaat verder dan de milieuvriendelijkheid van het gebouw. Triodos Bank wil voor haar medewerkers en bezoekers ook een gebouw maken waar het prettig is om te werken en om te zijn. Door dicht bij het station te bouwen stimuleert de bank het OV gebruik. Het landgoed wil Triodos Bank duurzaam versterken door slim af te wateren, door kringlopen zoveel mogelijk gesloten te krijgen, en door ruimte te bieden voor een rijke biodiversiteit. Het landgoed heeft een belangrijke rol in het verbinden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Houten draagconstructie

Uniek aan het gebouw is de houten draagconstructie. Het gebouw heeft zes bouwlagen in hout. Dragende houten spanten, stabiliteitskernen van hout en houten vloeren en daken vormen de hoofddraagconstructie. Adviesbureau Lüning heeft de houtconstructie tot op detailniveau uitgewerkt.

bbn adviseurs was vanaf het Programma van Eisen tot en met de uitvoeringsfase als bouwmanager betrokken bij dit project en bewaakte het Breeam proces aan de hand van de bouwkosten, onderhoudskosten en energielasten. Ook verzorgde bbn de bewijslast voor de Breeam MAN11 en MAN12 credits.

Foto’s: Bert Rietberg

Facts and figures

Opdrachtgever

EDGE Technologies

Geleverde diensten

Architect

RAU

Omvang

12.500 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld