Verduurzamen vastgoed gemeente Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein gaat in kaart laten brengen hoe de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente klimaatneutraal gemaakt kunnen worden. bbn adviseurs voert deze opdracht uit voor de gemeente.

Energieneutraal

De ambitie om het vastgoed te verduurzamen past in de Routekaart Nieuwegein Energieneutraal in 2040. De gemeenteraad heeft de Routekaart in 2017 vastgesteld. Nieuwegein is een stad die nú leeft én denkt aan de toekomst. Een belangrijke ambitie daarbij is er samen voor zorgen dat Nieuwegein een gezonde, gelukkige en groene stad is, ook voor de komende generaties. Daarom zet de gemeente zich in voor een energieneutraal Nieuwegein in 2040. Dit betekent: de uitstoot van CO2 door de stad terugdringen en compenseren, gebruikte grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken en werk maken van duurzame energiebronnen.

Stappen richting verduurzaming

De gemeente heeft de afgelopen jaren al stappen richting verduurzaming gezet. Zo zijn er gemeentelijke nieuwbouwprojecten gerealiseerd met extra aandacht voor energiezuinigheid en duurzaamheid (Bredeschool in de wijk Lekboulevard, HoogZandveld, en de gemeentewerf). Verder zijn zonnepanelen op diverse gemeentepanden gerealiseerd of in aanbouw. Alle ingekochte stroom en gas wordt in regionaal verband duurzaam ingekocht. In veel gebouwen is led verlichting aangebracht en worden appendages geïsoleerd. Deze maatregelen verdienen zich snel terug en worden daarom nu al vooruitlopend op het verder in kaart brengen uitgevoerd.

Advies bbn

bbn adviseurs stelt voor de gemeente voor elk gebouw een verduurzamingsrapport op, waarmee helder wordt wat er nodig is om het gebouw energieneutraal te krijgen. Vervolgens worden met behulp van ons verduurzamingsdashboard de effecten op portefeuilleniveau beschouwd: hoeveel kosten de gezamenlijke projecten? Aan welke verduurzamingsprojecten moet prioriteit worden gegeven? En zijn er gebouwen waarvoor het verstandiger is om niet op gebouwniveau te verduurzamen maar waarvoor beter elders compensatie kan worden gezocht?

Beeld: Fototeam KenM

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Nieuwegein

Omvang

35 panden, 40.000 m² bvo

Meer van een bbn bebouwde wereld