Stadskantoor Venlo

De Gemeente wilde het nieuw stadskantoor Cradle to Cradle (C2C) ontwerpen en realiseren. bbn is ingehuurd om deze ambities waar te maken.

bbn heeft de gemeente begeleid bij het selecteren van een vooruitstrevend ontwerpteam, doet bouw(kosten)management en is als bouwmanager de aanjager van het C2C-ontwerpproces. In het intensieve proces wordt voortdurend gezocht wordt naar de juiste balans voor:
– duurzaamheid vs milieueffectiviteit
– innovatie vs beproefdheid
– kosten vs kwaliteit, architectuur en stedenbouw
– samenwerking en snelheid vs contractvorm, risico’s en zorgvuldigheid.

In het ontwerp zijn systemen en producten opgenomen uit de biologische en de technologische kringloop. bbn heeft overleg geïnitieerd voor de onderbouwing van het effect op luchtkwaliteit van de groene gevel is(TUe). Er is overleg gevoerd met leveranciers van producten uit de biologische kringloop en er zijn overlegsessies georganiseerd ter optimalisatie van de betonsamenstelling. Met het ontwerpteam en mogelijke leveranciers is de ‘technische’ gevel verder uitgewerkt.

Tijdens de ontwerpfase is het bouwbudget flink onder druk komen te staan. In samenwerking met architect en installatieadviseur is door bbn een duurzaamheidspakket samengesteld en doorgerekend op basis van levensduurkosten. Hieruit bleek het aanvullende maatregelpakket, ondanks meerkosten van € 3 miljoen over de levensduurkosten een aanzienlijke besparing te veroorzaken. Op basis van deze analyse is door de gemeenteraad een aanvullend duurzaamheidsbudget verstrekt.

bbn heeft het bouwmanagement, de bouwkostenbegeleiding en directievoering en toezicht verzorgd. De opdracht was helder: het PvE realiseren binnen de daarin gestelde kaders. Door een slagvaardige projectorganisatie in te richten en een strakke processturing, heeft bbn de duurzaamheidsambities mogelijk gemaakt.

LEES MEER op de speciale website van de gemeente Venlo.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Venlo

Architect

Kraaijvanger•Urbis Architecten

Omvang

27.700 m²

Meer van een bbn bebouwde wereld