Stadskantoor Venlo

De Gemeente heeft besloten tot de ontwikkeling van een nieuw stadskantoor met grote duurzaamheidambities. bbn is gevraagd deze ambities waar te maken. De door de gemeente geambieerde kwaliteit van de huisvesting is vertaald in de in- en uitwendige beleving van het gebouw. Dit alles met een vooruitstrevende doelstelling op het gebied van duurzaamheid: Cradle to Cradle (C2C).

bbn heeft de gemeente begeleid bij het selecteren van de juiste architect en verricht het volledige bouw(kosten)management en is als bouwmanager de aanjager van het C2C-ontwerpproces. Dit resulteert in een zeer intensieve en uiterst boeiende procesbegeleiding, waarbij voortdurend gestructureerd gezocht wordt naar de juiste balans in o.a. duurzaamheid en milieueffectiviteit, innovatie en beproefdheid, kosten en kwaliteit, architectuur en stedenbouw, samenwerking en contractvorm, zorgvuldigheid en snelheid. In het ontwerp zijn zowel systemen en producten opgenomen uit de biologische als de technische kringloop. Voor de groene gevel is overleg geïnitieerd voor de onderbouwing van het effect op luchtkwaliteit (TUe). Ook is overleg gevoerd met leveranciers van producten uit de biologische kringloop en overlegsessies georganiseerd ter optimalisatie van de betonsamenstelling. Met het ontwerpteam en mogelijke leveranciers is de ‘technische’ gevel verder uitgewerkt.

Tijdens de ontwerpfase is het bouwbudget flink onder druk komen te staan. In samenwerking met architect en installatieadviseur is door bbn een duurzaamheidspakket samengesteld en doorgerekend op basis van levensduurkosten. Hieruit bleek het aanvullende maatregelpakket, ondanks meerkosten van € 3 miljoen over de levensduurkosten een aanzienlijke besparing te veroorzaken. Op basis van deze analyse is door de gemeenteraad een aanvullend duurzaamheidsbudget verstrekt.

bbn heeft het bouwmanagement, de bouwkostenbegeleiding en directievoering en toezicht verzorgd. De opdracht was helder: het PvE realiseren binnen de daarin gestelde kaders. Door een slagvaardige projectorganisatie in te richten en een strakke processturing, heeft bbn de duurzaamheidsambities mogelijk gemaakt.

LEES MEER op de speciale website van de gemeente Venlo.

Facts and figures

Geleverde diensten:
Bouwkostenmanagement, Bouwmanagement, Directievoering en Toezicht
Opdrachtgever:
Gemeente Venlo
Omvang:
27.700 m²
Architect:
Kraaijvanger•Urbis Architecten

Deel deze pagina