Route CO2 neutraal

Is er sprake van een vastgoedportefeuille waarin de gebouwen sterk verschillen wat betreft functie, omvang en leeftijd? De adviseurs van bbn helpen de bestaande portefeuille duidelijk in beeld te brengen en de ambities qua functie en duurzaamheid te vertalen naar een gewenste portefeuille. Dit gebeurt door de verschillende scenario’s te beschrijven, waarbij de financiële gevolgen in de tijd naar voren komen. De adviseurs denken mee over mogelijkheden voor participatie tijdens het proces. Ook berekenen ze de kostprijsdekkende huur.

Ambities op het gebied van CO2-reductie, circulariteit, natuur-inclusiviteit en klimaatadaptatie stellen nieuwe eisen aan een vastgoedportefeuille. De opgave is groot, maar vaak is er niet direct voldoende budget om deze te realiseren. De adviseurs van bbn helpen opdrachtgevers bij het bepalen van de beste manier om het beschikbare te besteden. Bij welke panden is verduurzaming nuttig en effectief? Is het slimmer om projectmatig te verduurzamen of tijdens onderhoudsmomenten?

Onze aanpak, beschreven in de whitepaper ‘Slim verduurzamen van de gemeentelijke (vastgoed)portefeuille’, laat zien hoe gemeenten met de VNG-routekaart concrete stappen kunnen maken naar CO2 neutraliteit in 2050. Het volgen van de stappen geeft grip op de opgave en zorgt voor draagvlak bij afdelingen binnen de gemeente, de gebruikers en de omgeving.

Sidney Mac Gillavry

planontwikkeling & advies

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.