Informatie- en organisatiemanagement

Vastgoedafdelingen hebben een breed takenpakket. Van portefeuille- en projectmanagement tot en met juridisch en technisch beheer. Wat is de juiste organisatie en formatieomvang voor doelmatig vastgoedmanagement? En hoe krijg je snel de juiste informatie over de vastgoedportefeuille?

Organisatieadvies

Onderzoek van bbn heeft de gebruikelijke ratio’s aangetoond voor de verschillende functies in relatie tot de omvang en complexiteit van de vastgoedportefeuille. Op basis van deze kennis helpen we bij het doelmatig inrichten van de vastgoedorganisatie, met de juiste capaciteit en structuur. We voeren regelmatig benchmarkonderzoek uit om een vergelijking tussen organisaties te kunnen maken. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om te adviseren over mogelijke verbeteringen van de vastgoedafdeling.

Informatiemanagement

Bij veel organisaties is informatie over de vastgoedportefeuille versnipperd opgeslagen. Dat maakt het moeilijk informatie snel boven tafel te krijgen. Wie snel over de juiste gegevens wil beschikken, kan daarvoor een informatiesysteem inrichten.

Antwoorden

Het opzetten van een informatiesysteem begint met het formuleren van antwoorden op verschillende vragen. Wat is de belangrijkste vastgoedinformatie? Hoe moet deze informatie beschikbaar komen? Wat zijn belangrijke definities? Welke processen zijn nodig om gegevens actueel te houden? En welke mogelijkheden bieden open data?

Bij bbn kennen we de informatiesysteempakketten voor vastgoedportefeuilles. We helpen met het opstellen van een Programma van Eisen voor een pakket tot en met de aanbesteding. Ook ondersteunen we bij het invoeren van het vastgoedinformatiesysteem.

Maarten Pullen

sectormanager overheid

Waardevolle projecten

Waardevolle kennis

Dit vinden wij belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.